Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pohls, Sofia"

Sort by: Order: Results:

  • Pohls, Sofia (2019)
    Tämä Pro Gradu -tutkielma käsittelee rohingyojen historiaa sekä vähemmistöoikeuksien kehittymistä rinnakkain. Työn tarkoituksena on vastata kolmeen kysymykseen. Selvitän, miksi rohingyoja on syrjitty järjestelmällisesti. Lisäksi tutkin, onko vähemmistöoikeuksien kehittymisellä ollut jonkinlaista merkitystä rohingyojen historiassa ja nykypäivässä. Tämän jälkeen selvitän, kohtaako rohingyojen historia vähemmistöoikeuksien historian ja mikä muodostaa ja synnyttää vähemmistöoikeuksia sekä miten vähemmistöoikeuksien olemassaolo saa oikeutuksensa. Kysymyksenasettelu ja rakenne määrittelevät tutkielman metodin. Lähestymistapa on oikeushistoriallinen. Tutkin ja selitän rohingya-kansan historiaa ja muutosta peilaten sitä vähemmistöoikeuksien kehitykseen. Lähdeaineistona ovat lähinnä englanninkieliset akateemiset artikkelit sekä vähemmistöoikeuksia käsittelevät kansainväliset teokset. Nykypäivää lähestyttäessä olen turvautunut sanomalehtiartikkeleihin tutkimuksen puuttuessa. Rohingyojen systemaattinen syrjintä on monen asian summa, mutta merkittävimpinä tekijöinä taustalta löytyy brittien siirtomaapolitiikka ja sen laukaisema uskonnollisen nationalismin nousu, buddhalaisuuden vahva asema ja sen kytkeytyminen politiikkaan, Myanmarin autokraattinen hallinto ja sen syrjivä politiikka, ratkaisemattomat konfliktit Rakhinen alueella sekä taloudelliset intressit Rakhinessa. Lisäksi syrjintää on vauhdittanut faktatiedon, tutkimuksen ja kriittisen median puute sekä sosiaalisen median, erityisesti Facebookin, nousu. Vähemmistöoikeuksien kehityksellä ei vaikuta olleen merkittävää vaikutusta rohingyojen kohteluun. Kansainvälinen vähemmistöoikeusnormisto on ottanut askelia vähemmistöjen suojelun osalta ja instrumentit ovat kehittyneet, mutta rohingyoihin tämä kehitys ei näytä juuri ulottuneen. Tutkielmassani on kyseessä law in books, law in action -teoria, joka sopii rohingyojen tilanteeseen hyvin; vaikka jokin oikeudellinen doktriini on kirjattu oikeudelliseen instrumenttiin, se ei välttämättä toteudu tosielämässä. Vähemmistöoikeuksilla vaikuttaa olevan merkitystä vain, jos ne muuttuvat käytökseksi, ne tunnetaan ja niihin luotetaan. Vähemmistöoikeuksien vaikuttavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon käytännön ja säännöksen suhde, mahdollisuus vedota oikeusnormeihin, valtion yleinen demokratiakehitys, toimijoiden monet intressit ja niiden suhde oikeuksiin sekä rikkomustapauksissa vastuuseensaattamisjärjestelmät ja niiden toimivuus.