Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Poikola, Anni"

Sort by: Order: Results:

  • Poikola, Anni; Yki-Järvinen, Hannele; Qadri, Sami; Juuti, Anne; Ahlholm, Noora; Porthan, Kimmo; Arola, Johanna; Sammalkorpi, Henna; Penttilä, Anne K. (2020)
    Johdanto: Ei-alkoholiperäisen rasvamaksatautipotilaiden edenneen fibroosin tunnistaminen on tärkeää vakavien maksakomplikaatioiden ehkäisyssä, koska elintapamuutoksilla ja lihavuusleikkauksella voidaan vaikuttaa edullisesti maksan histologisiin muutoksiin. Maksan histologia vaihtelee rasvamaksatautipotilailla pelkästä rasvamaksasta steatohepatiittiin ja eri tasoiseen fibrotisoitumiseen, ja näistä fibroosin aste ennustaa parhaiten potilaan kuolleisuutta. Käypä hoito (KH) –suosituksessa käytetään edenneen fbroosiriskin arvioimiseen Fibrosis-4- (FIB-4) ja NAFLD Fibrosis Score- (NFS) fibroosilaskureita kaksiportaisesti. KH-suosituksen riskiarvion perusteella potilaat ohjataan joko kahden vuoden seurantaan tai jatkotutkimuksiin, ensisijaisesti maksan elastografiaan. Selvitimme, miten KH-algoritmin kaksiportainen seulonta toimii edenneen fibroosin selvittelyssä verrattuna yleisesti suositellun pelkän FIB-4:n käyttöön. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 401 lihavaa potilasta, jotka olivat saaneet lähetteen laparoskoppiseen lihavuusleikkaukseen Helsingin yliopistolliseen sairaalaan. Potilaille tehtiin kliinisen tutkimuksen lisäksi maksabiopsia. Potilaille laskettiin FIB-4- ja NFS-riskipisteet, ja arvioitiin niiden osuvuutta tunnistaa maksabiopsialla varmistettu edennyt fibroosi. Tulokset: Maksabiopsiassa oli NAFLD 64 %:lla ja edennyt fibroosi 5 %:lla potilaista. KH-algoritmi ohjasi jatkotutkimuksiin merkittävästi vähemmän potilaita (n=76) kuin pelkkä FIB-4 (n=129, p<0,001). KH-algoritmi ja pelkkä FIB-4 tunnistivat edenneen fibroosin yhtä hyvin (18/20 vs. 15/20 potilasta, p=0,41). Päätelmät: KH-algoritmin mukainen edenneen fibroosin kaksiportainen seulonta lihavilla potilailla vähentää turhia lähetteitä jatkotutkimuksiin verrattuna pelkän FIB-4:n käyttöön. KH-algoritmi tunnistaa edenneen fibroosin yhtä herkästi kuin pelkkä FIB-4.