Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pulkkinen, Janne"

Sort by: Order: Results:

  • Pulkkinen, Janne (2019)
    Pitkäaikaissäilytyksellä pyritään pitämään erilaisia aineistoja kuten kuvia, asiakirjoja ja elokuvia käyttökelpoisina pitkän aikaa aineiston julkaisun jälkeenkin. Tiedostomuotojen vanheneminen, puutteelliset kuvaavat tiedot ja aineiston häviäminen vaarantavat aineistojen käyttökelpoisuuden tuleville sukupolville. Nämä vaaratilanteet pyritään estämään pitkäaikaissäilytyspalveluja käyttäen, joissa aineistot ja niitä koskevat metatiedot kerätään ja säilytetään kymmenien tai jopa sadan vuoden ajan. Palvelun vastuulla on tälloin pitää aineisto käyttökelpoisena niin pitkään, kun aineisto on säilytyspalvelun säilytyksessä. Koska aineiston käyttökelpoisuus pitää taata hyvin pitkäksi aikaa, tärkeäksi kysymykseksi muodostuu säilytykseen valittavat tiedostomuodot. Tämä tutkielma analysoi käytössä olevia tiedostomuotoja ja niistä löydettyjä piirteitä, jotka tekevät tiedostomuodoista otollisia pitkäaikaissäilyttämistä varten. Näitä piirteitä hyödyntäen luotiin tarkistuslista, jonka avulla voidaan arvioida tiedostomuodon kelvollisuutta pitkäaikaissäilytystä varten. Luotu tarkistuslista arvioitiin Suomen kansallisen pitkäaikaissäilytyspalvelun kehittäjiltä saadun palautteen perusteella. Saadun palautteen perusteella tarkistuslistasta luotiin lopullinen versio, joka soveltuu tiedostomuotojen arviointiin.