Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pulli, Matti"

Sort by: Order: Results:

  • Pulli, Matti (2019)
    Tulipalo viittaa yleensä hallitsemattomaan, mahdollisesti tuhoisaan tuleen, jonka sammuttamiseen tulee käyttää aktiivisia toimenpiteitä. Nämä aktiiviset toimenpiteet ovat parhaimmillaan suunnitelmallisia ja hyvin koordinoituja. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kirjallisuuskatsauksena tulipalon sammuttamista sekä globaalina optimointiongelmana, jolloin kaikki käytettävissä olevat resurssit käytetään yhtä tavoitetta silmällä pitäen, että pelinä, jolloin paloa sammuttavatkin tahot, jotka eivät kykene kommunikoimaan keskenään. Tulipalon sammuttamiseen ja sen eristämiseen liittyviä lauseita ja todistuksia käydään läpi matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta käsin. Pääpaino on erilaisten palontorjuntaongelmaan ja peliteoriaan liittyvien algoritmien laskennallisen vaativuuden tarkastelemisessa. Palontorjuntaongelman, eli globaalin optimointiongelman, ja palontorjuntaongelmasta johdetun palontorjuntapelin väliset yhteydet ovat tässä tutkielmassa keskiössä. Palontorjuntapelin tasapainotilan löytäminen on itse asiassa myös palontorjuntaongelman approksimaatioalgoritmi, jonka approksimaatioastetta rajaa palontorjuntapelin anarkian hinta. Prosessien leviämisen aktiivisen estämisen haasteiden tutkimisen lisäksi kontekstia työhön tuo prosessien leviämisen ennaltaehkäisemisen piirteiden ja dynamiikan tarkasteleminen. Hyvin sekoittuneiden ja verkkomaisesti muodostuneiden populaatioiden väliset erot ryhmäimmuniteetin muodostumisessa eroavat toisistaan selvästi. Kuten myös niiden löytämisen laskennallinen vaativuus. Uutta tietoa tuo erityisesti yksinkertaisen evakuointiongelman kuvaaminen palontorjuntaongelman viitekehyksessä. Tämän evakuointiongelman ratkaisemisen laskennallinen vaativuus riippuu käytössä olevien palontorjujien määrästä.