Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tillgren, Erja"

Sort by: Order: Results:

  • Tillgren, Erja (2020)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla kristillisen SAT-7-satelliittitelevision arabiankielisten ja farsinkielisten lastenohjelmien tekijöiden käsityksiä ohjelmien kristillisestä kasvatuksesta. Tutkimus on tapaustutkimus, jonka tapauksen muodostavat SAT-7 arabiankielisen SAT-7 Kids-kanavan ja farsinkielisen SAT-7 Pars -kanavan lastenohjelmat ja niiden tekijät. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaista kristillistä kasvatusta ohjelmat ovat niiden tekijöiden käsitysten mukaan sekä millaisia tavoitteita kristillisille lasten televisio-ohjelmille on asetettu ja miten näihin tavoitteisiin pyritään. Tutkimuksessa ohjelmien kristillistä kasvatusta tarkastellaan erityisesti kristillisen kasvatuksen ulottuvuuksien avulla, joita ovat opillinen, rituaalinen, kokemuksellinen, eettis-moraalinen, huolenpidollinen ja pedagoginen. Tutkimuksen konteksti liittyy sekä edutainment käsitteeseen että Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan alueena. Edutainment tarjoaa kasvatusta ja oppimista viihteen menetelmin, tässä tapauksessa lasten televisio-ohjelmien muodossa. Tutkimuksessa mukana olevat SAT-7 Kids-kanavan ohjelmat on suunnattu Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan arabiankieliselle väestölle ja SAT-7 Pars -kanavan lastenohjelmat alueen farsia puhuvalle väestölle. Tutkimusta varten haastateltiin seitsemän SAT-7 Kids-kanavan ja SAT-7 Pars -kanavan ohjelmantekijää, jotka edustivat yhteensä kuutta eri lastenohjelmaa. Haastattelut suoritettiin virtuaalisesti Skypen ja Viberin välityksellä. Aineiston analysointi tehtiin sisällönanalyysina. Tavoitteena oli löytää aineistosta yhtäläisyyksiä ja kuvata tutkimuskohteen yleisiä piirteitä. Ohjelmien kristillinen kasvatus on raamattukeskeistä ja kristinuskon ydinsisältöön keskittyvää. Kristillisen kasvatuksen keskeisinä tavoitteina ohjelmantekijät kuvasivat raamatun ja Jumalan tuntemista, lähimmäisenrakkauteen, anteeksiantoon ja rauhalliseen rinnakkaiseloon pyrkimistä sekä itsensä arvokkaana ja Jumalan rakastamana näkemistä. Keskeisiä kasvatuksellisia keinoja ohjelmissa ovat aktiivinen vuorovaikutus katsojien kanssa sekä viihteelliset esitystavat, kuten narratiivi ja musiikki sekä suorien ohjelmien pelit/visat. Ohjelmien kristilliseen sisältöön kuuluvat raamatunkertomukset, rukous ja hengellinen musiikki. Ohjelmien kristillisen kasvatuksen luonteeseen kuuluu myös sensitiivisyys Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan muslimienemmistöä kohtaan. Niissä ei esimerkiksi kritisoida islaminuskoa eikä loukata muslimeja. Ohjelmien kristillisen sisällön ohella ohjelmissa onkin yleissivistäviä ja yleistietoutta lisääviä osuuksia, joiden tarkoituksena on tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä.