Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Timmer, Mathilda"

Sort by: Order: Results:

  • Timmer, Mathilda (2020)
    Tutkielmassa tarkastellaan suvereniteetin käsitettä YK:n turvallisuusneuvostossa Darfurin, Libyan ja Syyrian konfliktien yhteydessä. Kun YK perustettiin sen tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien turvaaminen. YK on kuitenkin haasteiden edessä siinä, miten se pystyy reagoimaan ihmisoikeusrikkomuksiin silloin kun rikkomukset tapahtuvat suvereenien valtioiden alueilla. Mahdollisuus aloittaa interventio humanitaaristen kriisien yhteydessä kilpistyykin kansainvälisessä yhteisössä usein valtion suvereniteetin periaatteeseen. YK:n turvallisuusneuvosto on keskeinen toimija interventioiden käynnistämisessä ja valtuuttamisessa. Tutkielmassa tarkastellaan miten YK:n turvallisuusneuvostossa ymmärretään suvereniteetin käsitettä. Tutkielman aineisto koostuu YK:n turvallisuusneuvoston kokouksissa pidetyistä puheenvuoroista. Suvereniteetin käsitettä turvallisuusneuvoston puheenvuoroissa lähestytään käsitehistorian menetelmien avulla. Pääasiassa menetelmät perustuvat Quentin Skinnerin esittelemiin menetelmiin arvolatautuneiden termien ja puheaktien tutkimisesta. Näitä menetelmiä hyödyntäen tarkastellaan turvallisuusneuvostossa suvereniteetti-käsitteeseen ja sen merkityksiin liittyvää kamppailua. Käsitteen käyttöä analysoidaan erilaisten maaryhmien viitekehyksissä. Suvereniteetista käsitteeseen liittyy kiistoja myös YK:n turvallisuusneuvostossa. Nämä kiistat ilmenevät tarkasteltaessa suvereniteetin kriteereihin ja käyttöyhteyteen liittyvää keskustelua. Suvereniteetin arvottamisessa erilaiset tulkinnat eivät ole niin selviä. Ennen kaikkea YK:n turvallisuusneuvoston puheenvuoroista käy ilmi, että suvereniteettia käytetään argumentaation ja legitimaation välineenä. Keskeisin havainto on, että suvereniteetin käsitteestä käydään jatkuvaa kamppailua. Analyysin tulokset noudattavat myös tutkimuskirjallisuudessa tehtyjä huomioita suvereniteettiin ja sen merkityksiin liittyen. Suvereniteetin ja suojeluvastuun periaatteen välinen ristiriita tulee esille kaikkien tarkasteltujen konfliktien kohdalla, vaikkakaan ei niin selkeänä, kuin olisi voinut olettaa