Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Toivonen, Riina"

Sort by: Order: Results:

  • Toivonen, Riina (2019)
    Siirtohinnoittelu on ollut viime vuosina aktiivisen keskustelun kohteena kansainvälisen vero-oikeuden alalla. Siirtohinnoittelulla on myös keskeinen asema liike-elämässä, sillä konsernit kokevat siirtohinnoittelun suurimmaksi veroriskikseen. Erityisesti rahoitusliiketoimien siirtohinnoitteluun liittyvät kysymykset ovat tällä hetkellä ajankohtainen puheenaihe, sillä OECD valmistelee näihin liittyvää ohjeistusta julkaistavaksi vuonna 2019. Tutkielmassa on tarkoitus selvittää, millaisia haasteita tämän hetkinen kansainvälisen vero-oikeuden alaan kuuluva sääntely asettaa erityisesti rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelussa. Siirtohinnoittelua koskevan sääntelyn erityispiirteenä on se, että kansallisessa lainsäädännössä siirtohinnoittelua koskevia säännöksiä on hyvin vähän, ja erityisesti OECD:n ohjeistuksilla on erittäin keskeinen asema siirto-hinnoittelua koskevien säännösten tulkinnassa. Näin ollen tutkielmassa on kansallisen lainsäädännön lisäksi keskeinen asema muulla kansainvälisen vero-oikeuden alaan kuuluvalla sääntelyllä. Rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelun haasteita käsitellään kolmesta näkökulmasta. Yhtenä näkökulmana on luottoluokitusten käyttö siirtohinnoittelussa ja toisena näkökulmana siirtohinnoittelumenetelmän valintaan ja vertailukelpoisten liiketoimien löytämiseen liittyvät haasteet. Kolmantena näkökulmana tarkastellaan liiketoimien määrittelyä ja uudelleenluonnehdintaa. Tutkielmassa selvitetään myös captive-vakuutusyhtiöihin liittyviä haasteita, jotka poikkeavat näistä kolmesta näkökulmasta. Vaikka tutkielmassa tuodaankin esiin se, että haasteisiin vastaamisessa tulisi lähteä liikkeelle lainsäädännöllisistä muutoksista sekä OECD:n ohjeistusten päivittämisestä, tulee lisäksi huomioida muita näkökohtia. Tutkielmassa tuodaan esille myös ennakkohinnoittelusopimusten ja verosuunnittelun asema rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelun haasteiden minimoinnissa.