Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Toivonen, Ville-Matti"

Sort by: Order: Results:

  • Toivonen, Ville-Matti (2023)
    Sinus pilonidalis on krooninen pakaravaon tulehduksellinen sairaus, joka hoidetaan perinteisesti kirurgisesti. Sairauden taustalla ajatellaan olevan ihokarvojen aiheuttama tulehdusreaktio. Tämän perusteella laserepilaatiota on käytetty sairauden hoidossa. Laserepilaation käyttöä tämän sairauden hoidossa ei ole aikaisemmin tutkittu suomalaisella potilasaineistolla. Aineistona käytettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) plastiikkakirurgian klinikkaan vuosina 2018 ja 2019 lähetteen saaneita potilaita, joita seurattiin aina vuoden 2022 loppuun asti. Tutkimuskohteena olivat erityisesti annetut laserepilaatiohoidot ja niiden vaikutus kirurgisen hoidon tarpeeseen. Lopullinen analyysi kohdistui 91 potilaaseen keski-iältään 26 vuotta, joista 96 % oli miehiä. Keskimääräinen seuranta-aika viimeisimmän toimenpiteen jälkeen oli 3,3 vuotta. Seuranta-aikana parantuneiksi tulkittiin 90 % potilaista. Laserepilaatiohoitoja sai yhteensä 98 % potilaista. Epilaatiohoidetut potilaat saivat keskimäärin 2,7 epilaatiokertaa (vaihteluväli 1-8), jotka annettiin keskimäärin 89 vuorokauden välein. 16 % potilaista hoidettiin ilman kirurgiaa. 81 % potilaista oli hoidettu laserepilaation lisäksi kirurgisesti joko aiemmin tai seuranta-aikana. Laserepilaatiota käytetään HUS-alueella laajasti ja pääsääntöisesti kirurgisen hoidon postoperatiivisena liitännäishoitona. Itse laserepilaation ei katsottu tutkimuksessa aiheuttaneen komplikaatioita. Tutkittaessa paranemista seuranta-aikana preoperatiivinen laserepilaatio ei lisää paranemisen todennäköisyyttä. Laserepilaation toistaminen tarpeeksi usein mahdollisesti kuitenkin vähentää tarvetta myöhemmille kirurgisille toimenpiteille. Tarkasteltaessa epilaatiohoitojen jälkeisiä toimenpiteitä viiden epilaatiokerran jälkeen potilaat eivät enää päätyneet kirurgisiin toimenpiteisiin. Johtopäätöksenä laserepilaatio on todennäköisesti hyödyllinen vähentämään sairauden uusiutumista. On kuitenkin mahdollista, että laserepilaatioita tulisi antaa useammin kuin nykyään keskimäärin annetaan. Lisäksi mahdollista ylläpitohoitoa tulisi harkita.