Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Troberg, Elisa"

Sort by: Order: Results:

  • Troberg, Elisa (2023)
    1990-luvun alioikeusuudistuksessa säädettiin prekluusiosta eli prosessuaalisesta sanktiosta, jonka mukaan seikka tai todiste tulee ilmoittaa määräajassa sillä uhalla, että asianomainen menettää oikeutensa vedota oikeudenkäyntiaineistoon myöhemmin oikeudenkäynnin aikana, mikäli tällä ei ole ollut pätevää syytä myöhäiselle ilmoittamiselleen. Prekluusiosta säädetään oikeudenkäymiskaaressa jokaisen oikeudenkäynnin vaiheen osalta erikseen. Prekluusiosanktion ulottuminen todistusteemoihin eli teemaprekluusion soveltuminen on oikeusjärjestelmässämme epäselvä kysymys. OK:n sanamuoto, oikeuskirjallisuus ja asiaan liittyvä oikeuskäytäntö eivät tarjoa yksiselitteisiä vastauksia ongelmaan. Tutkielma pyrkii vastaamaan siihen, voitaisiinko teemaprekluusiota soveltaa, kun huomioidaan prekluusion tavoitteet ja jos kyllä, millainen merkitys prekluusioarvioinnissa tulisi antaa oikeudenkäynnin vaiheelle. Tutkimuskysymysten arvioinnissa suuri merkitys annetaan prosessioikeudellisille periaatteille, erityisesti tarkoituksenmukaisuuden periaatteelle, kontradiktorisuuden periaatteelle ja määräämisperiaattelle. Asiaa arvioidaan myös prekluusion sanktiomerkityksen näkökulmasta. Prosessioikeudellisten periaatteiden lisäksi teemaprekluusion soveltumista arvioidaan lain sanamuodon tulkinnan, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön valossa.