Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Truhponen, Meri"

Sort by: Order: Results:

  • Truhponen, Meri (2023)
    Koronaviruspandemiaa voi hyvin kuvata viime vuosia määrittävimmäksi ilmiöksi. Vuoden 2020 keväällä heikkenevä koronavirustilanne johti muutoksiin yhteiskunnan eri sektoreilla ja laajoihin sulkutiloihin ympäri maailman. Pandemian alusta asti on WHO puhunut painokkaasti disinformaation leviämisen ehkäisemisen tärkeydestä. Aikaisemmin sosiaalisen median toimijat ovat olleet haluttomia puuttumaan alustalla liikkuvaan sisältöön ulkopuolisten kehotuksesta, mutta koronapandemian kontekstissa eri alustat ovat käyttäneet ennennäkemättömän paljon resursseja koronavirusta koskevan disinformaation kitkemiseksi. Tämän tutkielman aineisto koostuu Metan omassa yritysblogissaan julkaisemista teksteistä koskien covid-19 pandemiaa ja Metan disinformaation vastaisia toimia. Aineistoa on analysoitu temaattisen analyysin keinoin. Tavoitteena on ollut hahmottaa, millaisia koronavirusdisinformaation vastaisia toimia juuri Meta on tehnyt, ja mitä nämä toimet viestivät siitä, miten Meta hahmottaa omaa vastuutaan alustoillaan olevasta sisällöstä. Tutkimuksessa aineistosta nousi esiin kolme hallitsevaa teemaa: yhteistyön korostaminen, alustoilla tehdyt konkreettiset toimet, sekä luotettava tieto ja käyttäjän vastuu. Halki koko pandemian on Metan koronatoimissa korostunut halu nostaa esiin yhteistyötä erilaisten terveysviranomaisten kanssa. Meta on muun muassa lisännyt terveysviranomaisten tekemien julkaisujen näkyvyyttä, sekä tarjonnut terveysviranomaisille ilmaista mainostilaa. Metan keskeiset disinformaationvastaiset toimet ovat keskittyneet paikkaansa pitämättömän tiedon näkyvyyden vähentämiseen ja luotettavan tiedon näkyvyyden lisäämiseen. Meta on myös poistanut tiettyjä väitteitä alustaltaan, mutta poistamiselle on ollut erityisen tiukat kriteerit. Luotettavaa tiedon vahvistamiseksi Meta on hakenut tukea niin asiantuntijoilta kuin faktantarkistajatahoilta. Metan mukaan käyttäjien kokemukseen ja heidän kohtaamaansa sisältöön vaikuttaa kuitenkin ensi kädessä se, millaiset verkostot heillä on. Näin ollen Meta asettaa vastuuta epäluotettavasta tiedosta myös käyttäjälle. Metan toimet pandemian aikaan ovat olleet poikkeuksellisia, mutta tuskin pysyviä. Metan kannoista kuitenkin käy ilmi, että Meta kaipaisi laajempaa yhteistyötä, sekä demokraattisesti sovittuja raameja toiminnalleen. Meta selvästi tunnistaa valtansa alustalla esiintyvän sisällön suhteen ja on haluton tekemään yksin linjauksia sopivasta tai sopimattomasta sisällöstä. Meta kuitenkin samalla vahvasti puolustaa suositusalgoritmien käyttöä alustan toiminnassa, eikä ajattele sen olevan lähtökohtaisesti ongelmallista. Meta kuitenkin näkee tarpeen ulkopuoliselle mielipiteelle, minkä vuoksi Meta on perustanut itsestään irrallisesti toimivan valvontalautakunnan, jonka puoleen kääntyä hankalammissa tapauksissa. Kaiken kaikkiaan muutoksia on näkyvissä, vaikka ne ovat toistaiseksi olleet melko pieniä. On kuitenkin odotettavissa, että näiden muutosten seuraukset uudelleenmäärittelevät sosiaalista mediaa tulevina vuosina.