Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tuomisto, Anna"

Sort by: Order: Results:

  • Tuomisto, Anna (2018)
    Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ryhmäkannelain soveltamisalan laajentamismahdollisuuksia ympäristövahinkojen korvaamisasioihin. Ryhmäkanne järjestelmän laajentaminen on ajankohtainen aihe Talvivaaran kaivosonnettomuuden aiheuttamien ympäristövahinkojen korvaussotkujen vuoksi. Tutkimus esittää perusteluja sille, miksi lakimuutos olisi tarpeen. Näkökulma on pääosin prosessioikeudellinen. Tutkimus pyrkii esittämään ratkaisuehdotuksia ympäristövahinkojen ryhmäkanteeseen liittyviin haasteisiin. Erityisesti tutkimuksessa on keskitytty ryhmäkannetyyppien, ryhmän jäsenyyden sekä monimutkaisen ja kalliin ryhmäkanneoikeudenkäynnin problematiikkoihin. Vastauksia kysymyksiin on haettu myös Ruotsin oikeusjärjestelmästä erityisesti oikeuskäytäntöön tutustuen. Tutkimus hyödyntää lainopin keinoja, mutta on ennen kaikkea oikeuspoliittinen de lege ferenda-kannanotto nykyisen ympäristövahinkojen korvausjärjestelmän tilaan. Empiiristä aineistoa on hankittu muutaman henkilöhaastattelun verran. Ympäristövahinkojen ryhmäkanteen käyttöönotto olisi suositeltava muutos. Ehdoton edellytys toimivalle järjestelmälle on kolmen ryhmäkannetyypin järjestelmä.