Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ud-Din, Pepita"

Sort by: Order: Results:

  • Ud-Din, Pepita (2021)
    Tässä tutkielmassa perehdytään Töölän sairaalassa vuosina 2009-2019 operatiivisesti hoidettuihin aikuisten kyynärvarren murtumiin. Tutkielmassa pyritään selvittämään tavallisimmat kyynärvarren murtumatyypit, niiden luokittelu, vammaenergia, liitännäisvammat, ja mitkä ovat yleisimmät kyynärvarren murtumien operatiivisen hoidon komplikaatiot. Aineisto koostui 391 potilaasta, joista 251 oli miehiä ja 140 naisia. Ryhmän keski-ikä oli 41 vuotta. Potilas- ja vammakohtaisista tekijöistä kerättiin näiden tietojen ollessa saatavilla: ikä, kätisyys, tupakointi, alkoholin ja päihteiden käyttö, ylipaino, muut sairaudet, vammaenergia ja murtumatyyppi. Kyynärvarren murtumista eriteltiin kyynärluun murtumat (n=125), värttinäluun murtumat (n=77), sekä murtumat joissa molemmat luut olivat murtuneet (n=183). Avomurtumia esiintyi 25% (n=99) ja vammaenergia oli 46%:ssa (n=179) matala. Murtumaluksaatiovammoja tavattiin 17%:lla (n=66) potilaalla, näistä 30 oli Galeazzi-murtumia ja 36 Monteggia-murtumia. Monivammapotilaita tavattiin 157, eli 40% koko aineistosta. Kokonaisuudessaan komplikaatioita esiintyi 109 potilaalla. Hermovammoja esiintyi 57 potilaalla ja näistä 27 oli ohimeneviä. Pysyviä hermovaurioita ilmeni kokonaisuudessaan 29 potilaalla (7,4%). Luutumisen ongelmia tavattiin 37 potilaalla (10%) ja näistä luutumattomuutta ilmeni kymmenellä ja hidastunutta luutumista 26 potilaalla (7%). Radioulnaarista synostoosia tavattiin yhdellä potilaalla, eli kokonaisuudessaan 0,3%:lla potilaista. Tutkimuksemme tukee aiempaa kirjallisuutta kyynärvarren operatiivisen hoidon komplikaatioista. Aineistossa luutumattomuus oli aiempaa vähäisempää, mutta tutkimus vahvistaa hermovammojen yleisyyttä näiden murtumien yhteydessä.