Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vaarnamo, Antero"

Sort by: Order: Results:

  • Vaarnamo, Antero (2016)
    Tässä työssä tutkittiin, miten heikosti koordinoituva bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidi vastaioni vaikuttaa osittain kvaternisoidun poly(dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin) liuosominaisuuksiin. Polymeeri syntetisoitiin radikaali-additio-fragmentaatio-ketjunsiirto –polymeroinnilla ja kvaternisoitiin metyylijodidilla. Vastaionin vaikutusta tutkittiin lisäämällä polymeerien vesiliuoksiin litiumbis(trifluorometyylisulfonyyli)imidiä. Polymeerejä karakterisoitiin NMR-spektroskopialla, MALDI-TOF-massaspektroskopialla ja kokoeksluusiokromatografialla. Bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidin vaikutusta polymeerien vesiliuosten termisiin ominaisuuksiin tutkittiin UV-Vis-spektroskopialla, differentiaalisella pyyhkäisykalorimetrialla ja valonsironnalla. Lisäksi polymeeriliuoksia analysoitiin titraamalla. Bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidi-ionivaihdettuja polymeerejä tutkittiin IR-spektroskopialla. Työn tärkeimpiä tuloksia ovat, että bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidi laskee poly(dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin) alempaa kriittistä liuoslämpötilaa kaikilla tutkituilla kvaternisaatioasteilla (0-20 %), kun pH on 7-10. Poikkeuksena on kvaternisoimaton polymeeri pH:ssa 10, jonka samepistettä vastaioni nostaa stabilisoimalla polymeerin protonoitunutta muotoa. Koska kvaternisaatio nostaa polymeerin samepistettä, voidaan poly(dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin) alempaa kriittistä lämpötilaa säätää pH:n lisäksi kvaternisaatioastetta ja vastaionipitoisuutta muuttamalla. Kvaternisoiduissa polymeereissä syntyy tasapaino pysyvien ja vaihtuvien varausten ja bis(trifluorometyylisulfonyyli)imidin välille, mikä havaitaan kahtena samepisteenä. Enemmistö vastaioneista on kiinnittyneenä kvartaarisiin amiineihin näiden voimakkaamman vuorovaikutuksen vuoksi.