Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vehviläinen, Juho"

Sort by: Order: Results:

  • Vehviläinen, Juho (2018)
    Aivovammat ovat merkittävä sairastavuutta ja kuolleisuutta lisäävä vamma. Pään tietokonetomografiatutkimukset ovat aivovammojen akuutissa diagnostiikassa välttämättömiä toimenpiteiden tarpeen ja potilaiden ennusteen arvioinnissa. Uusia menetelmiä näiden tietokonetomografiakuvausten antaman informaation tulkitsemiseen potilaan ennusteen kannalta on kehitetty, mutta menetelmiä ei ole validoitu laajassa mittakaavassa. Tässä tutkimuksessa arvioitiin pään tietokonetomografiaan perustuvien Stockholm CT ja Helsinki CT -pisteytyksien antamaa arviota aivovammapotilaiden ennusteesta ensimmäisen sairaalassa otetun pään tietokonetomografiakuvan perusteella. Tuloksia verrattiin Rotterdam CT -pisteytykseen sekä Marshall CT -luokitukseen, yleisesti käytettyihin kliinisiin ennusteparametreihin kuten ikä, pupillareaktiot, Glasgow Coma Scale (GCS), veren glukoosipitoisuus ja hemoglobiini, ja edelleen päätetapahtumiin, jotka luokiteltiin Glasgow Outcome Score (GOS) -pisteytyksen avulla. Tutkimuksen potilasjoukkona olivat Tukholman Karoliinisessa yliopistosairaalassa vuosina 2005 – 2014 tehohoitoa vaatineet aivovammapotilaat sekä vastaava potilasjoukko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Töölön sairaalasta vuosilta 2013-2014. Potilaita oli tutkimuksessa yhteensä 1115. Tutkimuksessa selvisi Stockholm CT ja Helsinki CT -pisteytyksien antavan enemmän tietoa aivovamman vakavuudesta sekä tarjoavan tarkemman kuvan potilaan ennusteesta kuin aikaisemmin kehitetyt pisteytykset. Merkittävin yksittäinen ennusteeseen vaikuttava tekijä kuvantamisessa ilmenneistä löydöksistä oli traumaattinen lukinkalvonalainen verenvuoto. Tutkimuksen tärkeimmät rajoitteet liittyivät tutkimuksen retrospektiiviseen asetelmaan, puuttuviin potilastietoihin ja vaihteleviin potilaiden seuranta-aikoihin. Tämä lääketieteen syventävien opintojen kirjallinen työ perustuu PLOS Medicine -lehdessä julkaistuun artikkeliin ”Evaluation of novel computerized tomography scoring systems in human traumatic brain injury: An observational, multicenter study”.