Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Kehitysbiologia"

Sort by: Order: Results:

  • Perttula, Antti (2012)
    Gliasoluperäinen hermokasvutekijä (GDNF) aiheuttaa muutoksen n. 300 geenin ilmentymisessä munuaisen kehityksen aikana. Geenien paikantaminen auttaa käsittämään solujen toimintaa elinten kehittymisen aikana. Lisäksi GDNFn toiminnan ymmärtäminen voi mahdollistaa Parkinsonin taudin uusien hoitomuotojen kehittämisen. Tässä työssä geenien ilmentymistä tutkittiin in situ –hybridisaatiomenetelmällä ja siten pyrittiin selvittämään viiden geenin merkitystä munuaisen kehityksessä. Visninlike-protein-1 (VSNL-1) lienee tutkituista geeneistä olennaisin, ja se saattaa olla uusi munuaisen kehitykselle välttämättön induktori, joka ilmentyy Wolffin tiehyessä ja uretersilmussa. Plakofilin ilmentyy Wolffin tiehyessä sekä uretersilmussa epiteelien välisissä liitoksissa. Kondroitiini-sulfaatti proteoglykaani (CSPG) ilmentyy myös Wolffin tiehyessä sekä virtsanjohtimessa. Dixed-2 ja Mrlp2 ilmentyvät hiiren sikiökehityksen aikana koko munuaisessa ilman erityistä sijaintia.
  • Immonen, Anastasia (2010)
    Tutkimuksen tavoitteena oli ensisijaisesti oppia kanan alkion manipuloinnin tekniikka ja tutkia sen avulla hermostopienan solujen vaellusta kehittyvässä alkiossa. Toinen tavoite oli tarkastella Ret-geenin mutaation (C634R) vaikutusta hermostopienan migraatiokaavaan. Tutkittu Ret-geenin mutaatio aikaansaa geenin tuotteen uudenlaisen toiminnankuvan, jolloin tuloksena voi olla syöpäsairaus. Tutkimus suoritettiin käyttämällä kanan alkiota. Kananmunia haudottiin inkubaattorissa sopivaan kehitysvaiheeseen, minkä jälkeen alkiota käsiteltiin kuoreen tehdyn aukon kautta. Mikroskoopin avulla alkion kehittyvään hermostoputkeen ruiskutettiin plasmidi-Dna:ta, joka sisälsi gfp-geenin sekä joko tutkittavan geenimutaation tai villityypin geenin. Plasmidin siirron jälkeen alkio elektroporoitiin, jotta siirretty perimäaines pääsisi alkion solujen sisään proteiinisynteesin alkamiseksi. Gfp:n fluoresoivan ominaisuuden avulla voitiin jälkitarkastelussa seurata plasmidin geenien ilmentymistä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta tarkastellun Ret-geenin mutaation aiheuttavan hermostopienan solujen vaelluskaavioon häiriöitä verrattuna kontrolliin. Häiriöitä olivat mm. solujen rykelmäinen ryhmittyminen sekä hermostopienan solujen vaelluksen paikoittainen katkeaminen ja hajanaisuus. Tutkimusaineiston suppeuden vuoksi, mitään varmoja johtopäätöksiä suoritetun tutkimuksen perusteella ei voida vielä tehdä, vaan asia vaatii lisää tutkimuksia.
  • Vähämurto, Pauli (2009)
    Selvitin tutkimuksessani VEGF-C:n ja RET:n vaikutusta hiiren enterisen hermoston ja imusuoniston kehitykseen. Yhden ja kahden VEGF-C-alleelin puutos johti neuronien määrän vähenemiseen jejunumissa ja koolonissa. RET-alleelien puutos vähensi myös neuronien määrää ja kahden puutos esti neuronien kehittymisen. VEGF-C ja etenkin RET-muuntogeenisiä alkioita oli myös hiiripoikueissa vähemmän kuin Mendelistisen jakauman perusteella voisi olettaa. Tämä viittaa lisääntyneeseen kuolleisuuteen in utero. Myös ihon karvatuppia oli RET-homogeenisissä vähemmän kuin villityyppisissä. Lisäksi selvitin mitkä vasta-aineet soveltuvat käytettäväksi suolten erityyppisissä vastaainevärjäyksissä