Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Kivunhoito"

Sort by: Order: Results:

  • Ruoppa, Nina (2016)
    Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan potilaan muuten hallitsemattoman oireen lievittämistä tarkoituksellisella tajunnantason alentamisella. Se on tarkoitettu viimeiseksi vaihtoehdoksi kuolevan potilaan hoidossa. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää palliatiivisen sedaation käyttöä ja toteutusmenetelmiä Suomessa sähköpostikyselyin. Käsityksemme mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun asiaa on selvitetty. Tavoitteena oli saada tietoa toteutustavoista, käytön yleisyydestä, sedaatiopäätöksen tekemisestä ja kuolevan potilaan hoidosta ennen palliatiivista sedaatiota. Selvityksemme mukaan palliatiivinen sedaatio on Suomessa harvinaista. Myös palliatiivisen sedaation käsite tuntuu olevan epäselvä sitä toteuttaville lääkäreille. Palliatiivisen sedaation toteutustavat ovat vaihtelevia ja eroavat suosituksista mm. opioidien runsaan käytön osalta. Tutkielman pohjalta on järjestetään seminaari, jossa vaihtelevista käytännöistä voidaan keskustella. Lisäkoulutus palliatiivisesta sedaatiosta kuolevien potilaiden parissa työskenteleville olisi käsityksemme mukaan tarpeen hoitokäytäntöjen yhtenäistämiseksi.