Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "10:04"

Sort by: Order: Results:

  • Argillander, Saara (2018)
    Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee yhdysvaltalaiskirjailija Ben Lernerin romaanin 10:04 (2014) kertojaa flanööri-hahmona. 1800-luvun alussa kirjallisuuteen ilmestynyt flanööri on kaupungissa päämäärättömästi kuljeskeleva tarkkailija, joka kävellessään pohdiskelee kaupunkiympäristön herättämiä hetkellisiä aistikokemuksia ja mielijohteita, ja kirjoittaa kokemastaan. Tutkielman tavoitteena on analysoida sitä, millainen nykykirjallisuuden flanöörin kaupunkikokemus on verrattuna 1800-luvun flanöörin kokemukseen. Keskeiseksi näkökulmaksi tutkielmassa nousee erityisesti flanöörin estetisoiva tapa tulkita ympäristöä aistien, muistojen ja mieleen hetkellisesti nousevien vaikutelmien kautta. Tutkielman teoreettisena taustana on Walter Benjaminin (1892–1940) teoria flanööri-hahmosta sekä Charles Baudelairen (1821–1867) kirjoitukset flanööristä. Hahmosta on muodostunut keskeinen käsite kaupunkikokemuksen kuvauksessa erityisesti Benjamin kirjoituksissa, joissa hän tulkitsee Baudelairen tekstejä. Vertailukohtana flanöörin käsitteelle käytetään lisäksi Michel de Certeaun (1925–1986) teoriaa kaupungin ja kävelijän suhteesta. Benjaminin flanööri-tulkinnassa korostuu ennen kaikkea kuva flanööristä modernin kaupungin muutosten kuvaajana ja tulkitsijana. Vaikka kaupungin muutokset eivät nykypäivänä ole samalla tavalla uusia kuin 1800-luvun alussa teollistumisen ja kaupungistumisen seurauksena, on kaupunki edelleen jatkuvassa muutoksessa. Voidaan väittää, että globalisaation ja teknologian kehittymisen myötä jopa kiihtyvässä. 1800-luvun alussa sekä flanöörin näkökulma kadulta käsin että flanöörin perinteeseen läheisesti liittyvä panoraaminen katsomisen ja kirjoittamisen tapa olivat yrityksiä kuvata ja ymmärtää nopeasti muuttuvaa kaupunkia. Tutkielma esittää, että nykykirjallisuuden flanöörille kaiken tavoittava katse ei ole enää tarpeen. Teknologian kehityksen seurauksena media antaa tarpeeksi tietoa kaupungissa tapahtuvista muutoksista, jolloin flanöörin tehtävä kaupungin omakohtaisena kokijana ja tulkitsijana korostuu. Analyysi osoittaa, että Lernerin romaanista voidaan eritellä monia Benjaminin flanööri-hahmoon liittämiä piirteitä, kuten flanöörin taiteilijaidentiteetti sekä kaupunkiympäristöstä nousevien shokkikokemusten hyödyntäminen inspiraation lähteenä. Teoksessa on myös useita suoria viittauksia modernismin flanööriin. Toisaalta Lernerin romaani kuitenkin tuo flanööri-hahmoa nykyaikaan, esimerkiksi esittämällä, että nykykirjallisuudessa flanööri voi olla myös naishahmo, kun modernissa kirjallisuudessa flanööri oli lähes poikkeuksetta mies. Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että 10:04:n kertojaa on mielekästä tarkastella nykypäivän New York -flanöörinä: modernismista ponnistava flanööri-hahmo voidaan hyvin siirtää 1800-luvun Pariisista 2000-luvun New Yorkiin.