Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Fulminant cardiac sarcoidosis"

Sort by: Order: Results:

  • Laitala, Rasmus (2022)
    Tiivistelmä Tiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Lääketieteen koulutusohjelma Opintosuunta: Lääketiede Tekijä: Rasmus Laitala Työn nimi: Sydänsarkoidoosi ja sen fulminantti presentaatio Työn laji: Syventävä tutkielma Kuukausi ja vuosi: 08/2022 Sivumäärä: 37 sivua Avainsanat: Cardiac sarcoidosis, Fulminant myocarditis, Fulminant cardiac sarcoidosis Säilytyspaikka: Muita tietoja: Tiivistelmä: Sydänsarkoidoosi on tavallisesti hitaasti etenevä sydänlihastulehdus. Sydänsarkoidoosista tunnetaan myös hyvin nopea destruktiivinen muoto, jossa alkuvaiheessa potilailla on tyypillisesti vaikea sydämen vajaatoiminta ja usein vaikeasti hallittavia rytmihäiriöitä. Kirjallisuudesta löytyy 11 fulminanttia sydänsarkoidoosia. Tarkastelen, kuinka paljon fulminanttia sydänsarkoidoosia on Suomalaisessa MIDFIN rekisterissä. Kyseessä on maailman suurin sydänsarkoidoosiaineisto. 343 potilaan aineistoista löysimme 316 sydänsarkoidoosipotilasta riittävin tiedoin potilastietojärjestelmässä. 316 potilaasta 10 täytti fulminantin sydänsarkoidoosin kriteerit (3,2%). Potilailla oli aluksi vaikea taudinkulku: kaikilla 10 potilaalla esiintyi kammioperäisiä rytmihäiriöitä sairaalajakson aikana, 3 potilasta elvytettiin ja 3 potilasta hoidettiin ECMO:n avulla. 1 potilaalle asennettiin vasemman kammion apupumppu. Kaikki 10 potilasta selviytyivät alkuvaiheen sairaalajaksolta kotiin sekä selvisivät elossa seurannan päättymiseen asti keskimäärin 54,4kk. Seurannassa 1 potilaalle tehtiin sydämensiirto ja 1 potilaalla ilmeni kammiovärinää. 4 muun potilaan kohdalla ilmeni kammiotakykardiaa seurannan aikana. Fulminantissa sydänsarkoidoosissa ennuste 5 vuoden kohdalla on huonompi kuin sydänsarkoidoosissa yleensä. Elossa ilman sydämensiirtoa/mekaanista hemodynamiikan tukea on 46% vs 87%. Fulminantin sydänsarkoidoosin osuus on 3,2%. Se on enemmän kuin aikaisemmin on oletettu. Tämän ryhmän hoito täytyy tulevaisuudessa tehostaa etupainotteiseksi ennusteen parantamiseksi.