Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Functional"

Sort by: Order: Results:

  • Metso, Olli (2016)
    Maailmanlaajuisesti 10 – 15 % kouluikäisistä lapsista arvioidaan kärsivän toistuvista vatsakivuista (recurrent abdominal pain, RAP), mutta niiden määritteleminen, diagnosointi ja hoitaminen ovat edelleen haasteellisia. Näistä suurin osa liittyy toiminnallisiin vatsavaivoihin (functional gastrointestinal disorder, FGID) eli syynä ei ole mikään rakenteellinen tai biokemiallinen poikkeavuus. Tarkka syntymekanismi on avoinna, mutta biopsykososiaalinen malli, joka huomioi kaikki biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät, on saavuttanut suosiota. Vatsakipujen tavanomaiseen hoitoon on kuulunut vakuuttelu sairauden hyvänlaatuisesta luonteesta ja yleinen ohjeistus lapsen kipukäyttäytymisestä. Suurimmalla osalla kivut kuitenkin jatkuvat huonontaen elämänlaatua ja altistaen ongelmille aikuisena. Tämä tutkielma perehtyy lasten FGID:iin liittyvien vatsakipujen hoitoon. Kirjallisuushaku tehtiin Medline- ja Medic-tietokantoihin ja relevantteja hakutuloksia saatiin yhteensä 95. Hoitovaihtoehdot jaettiin neljään eri kategoriaan: ruokavaliohoitoon, lääkehoitoon, psykoterapiaan ja vaihtoehtolääketieteeseen. Eniten näyttöä saatiin psykoterapeuttisten hoitojen, kuten kognitiivisen käyttäytymisterapian ja hypnoterapian, hyödyllisyydestä. Yksimielisyyttä lapsen vanhemmille suositeltavista hoitovaihtoehdoista ei kuitenkaan ole.
  • Ettilä, Aino (2021)
    Syventävät opintoni koostuvat kirjallisuuskatsauksesta ja kliinisestä potilastapauksesta HUS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä. Kirjallisuuskatsauksen kirjallisuus on haettu PubMed:istä, Ovid Medline:sta ja Medic:istä käyttäen termejä distal occlusion, retrognathic mandible, eruption guidance, Occlus-o-Guide, LM activator ja eruption guidance device. Käsiteltäviä asioita ovat eri purennanohjainten vaikutukset purennan kehitykseen, hoitotuloksen retentioon ja mahdolliset relapsit hoidon jälkeen. Purennanohjaimet ovat laaja joukko tehdasvalmisteisia kojeita, joilla on tarkoitus ohjata kehittyvää purentaa oikeaan kuspidaatioon. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltävät Occlus-o-Guide, Nite-Guide ja LM aktivaattori korjasivat toisen luokan purentasuhdetta ja pienensivät ylipurentoja. Retentioaikana molaarisuhde jatkoi kehittymistään kohti ensimmäisen luokan purentasuhdetta. Relapseja tapahtui osassa parametreistä, mutta hyvän hoitomyöntyvyyden omaavilla potilailla ei juurikaan tapahtunut relapsia ylipurennoissa. Syventäviin opintoihin kuuluu myös potilastapaus. 106 sanaa