Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Maaginen realismi"

Sort by: Order: Results:

  • Vittaniemi, Heidi (2023)
    Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten maagisen ja todellisen suhde rakentuu Alejo Carpentierin teoksessa Valtakunta tästä maailmasta (1949). Millainen teoksen todellisuuskäsitys on, kun teosta tutkitaan maagisen realismin ja diktaattoriromaanin kontekstissa? Tutkielma rakentuu siten, että aluksi tarkastellaan lajiteoriaa yleisesti, sen jälkeen maagista realismia ja Carpentierin omaa käsitettä “lo real maravilloso americanoa”. Tämän jälkeen tarkastellaan diktaattoriromaania kirjallisuudenlajina. Kohdeteoksen tulkinta jakautuu kolmeen osaan: ensin analysoidaan yliluonnollisen luonnollistumista teoksen tarinamaailmassa, erityisesti vodoun ja sen rituaalien kautta. Sen jälkeen analysoidaan Henri Christophen diktatuurin kuvausta. Lopuksi tarkastellaan teosta lajien leikkauspisteessä, erityisesti historian toistumisen teeman kautta. Teosta verrataan maagisen realismin kannalta Gabriel García Márquezin teokseen Sadan vuoden yksinäisyys (1967) ja diktaattoriromaanin kannalta saman kirjailijan teokseen Patriarkan syksy (1975). Tutkimuksen perusteella teoksen Valtakunta tästä maailmasta todellisuuskäsitys rakentuu yliluonnolliset tapahtumat hyväksyvästä todellisuuskäsityksestä, mutta myös todelliseen historiaan pohjautuvista uskomattomista tapahtumista. Teoksen taianomaisuus kumpuaa erityisesti vodoun rituaaleista ja niiden avulla tapahtuvista asioista, esimerkiksi muodonmuutoksista. Teoksessa on myös muita yliluonnollisia tapahtumia, jotka sulautuvat luonnolliseksi osaksi teoksen tarinamaailmaa. Todellisen historian uskomattomat tapahtumat linkittyvät Haitin vallankumoukseen ja Henri Christophen mahtipontiseen diktatuuriin. Tutkimus osoittaa, että maagisen realismin ja diktaattoriromaanin piirteet sekoittuvat teoksessa eikä niitä voi täysin erottaa toisistaan. Vastaavasti näin on vertailuteosten kohdalla.