Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "PSYKOHISTORIA"

Sort by: Order: Results:

  • Piippo, Ville-Matti (2020)
    Tutkielma tarkastelee Karjalankannaksen maarajan perustamista vuosina 1918-1920. Pietarin kaupungin läheisyyden takia tämä maaraja muodosti keskeisimmän osan Suomen valtakunnanrajaa. Tulkielman tavoitteena on selvittää ja ymmärtää rajaviranomaisten kokemusta, jonka pohjalta maarajaa tehtiin toteen vasta itsenäistyneessä Suomessa. Tutkielma kysyy, millainen rajan kokemus ja sitä varjostava huoli, olivat taustalla, kun valtakunnanrajaa pystytettiin. Tutkielma käyttää lähdeaineistonaan rajaseudulla toimineiden viranomaisorganisaatioiden kuten Suomen ja Venäjän rajamaan komendanttilaitoksen, Lääkintöhallituksen ja Etsivän Keskuspoliisin arkistoja. Lähdemateriaalin tarkastelussa hyödynnetään niin psykohistoriallista kuin biopoliittista tulkintakehikkoa. Tarkastelun kohteena ovat viranomaisten puheet ja toimet. Tutkielmassa osoitetaan uhkakuvien rakentuneen rajalla sisällissodasta perityn retoriikan, lääkintäviranomaisten antamien lausuntojen sekä hallitsemattomuuden kokemusten muovaamana. Esiin nousee huoli rajantakaisesta tartunnasta. Rajaa tehtiin ja tartuntaa torjuttiin pitkälti Terijoen karanteenilaitoksen toimesta. Tulkielma osoittaa tämän eristyslaitoksen toteuttaman suodatuskäytännön poliittisen luonteen. Rajamaassa vallinnutta poikkeustilaa ja sotilashallintoa suhteutetaan myös kansainväliseen kontekstiin.