Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Virtuaalitodellisuus"

Sort by: Order: Results:

  • Saramo, Kalle (2023)
    Virtuaalitodellisuus on tietokoneella luotu keinotekoinen tai todellisuutta mallintava kolmiulotteinen audiovisuaalinen ympäristö. Ensimmäinen virtuaalitodellisuuteen johtava keksintö – stereoskooppi – tehtiin jo vuonna 1838, mutta varsinaiset nykyaikaiset virtuaalitodellisuuslasit tulivat markkinoille 2010-luvulla. Realistisen virtuaalitodellisuuden tulee välittää tietoa usealle eri aistille käyttöliittymän kautta, ja tämä vaatii hyvin suorituskykyisiä tietokoneita. Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää lääketieteessä muun muassa kuntoutuksessa, psykoterapiassa, kirurgiassa, sekä lääketieteen perusopinnoissa. Virtuaalitodellisuussimulaattorit mahdollistavat kolmiulotteisessa ympäristössä harjoittelun ja asioiden tarkastelun, joka esimerkiksi tutustuttaa leikkaukseen, mahdollistaa toistuvan harjoittelun, ja virheiden tekemisen ilman eettisiä komplikaatioita. Mitä realistisempi virtuaalitodellisuusympäristöstä halutaan tehdä, sitä enemmän laskentatehoa se vaatii tietokoneelta. Edelleen on kuitenkin myös asioita, joiden realistinen mallintaminen on vielä hyvin haastavaa tai mahdotonta, kuten oikeanlainen tuntoaistipalaute virtuaalimaailman manipuloinnista, tai nesteiden ja kudosten luonnollinen käyttäytyminen. Tätä tutkielmaa varten haastattelin kahta alan asiantuntijaa. Heidän näkemysten mukaan virtuaalitodellisuus soveltuu hyvin kolmiulotteisen anatomian opetteluun, sekä leikkauksien suunnitteluun. Motoristen taitojen oppimisen haasteena on kuitenkin sekä virtuaalisten mallien että liikkeen seurannan tarkkuus, sekä haptisen palautteen luomisen vaikeus. Fyysisten simulaatioiden yhdistäminen virtuaalitodellisuuteen lisätyn todellisuuden avulla tuottaa tällä hetkellä realistisimman leikkauskokemuksen. Nykyisissä virtuaalitodellisuuslaitteistoissa realismi ei ole vielä riittävän korkealla tasolla, jotta ne korvaisivat reaalimaailman harjoittelua sekä vainajilla että oikeilla potilailla. Kuitenkin virtuaalitodellisuuden avulla saadaan tutkimusnäytön puitteissa usein vähintään yhtä hyvä oppimisen taso, kuin perinteisillä harjoitusmenetelmillä.