Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "X chromosome inactivation"

Sort by: Order: Results:

  • Peuhkuri, Saara (2019)
    Perinnöllinen dyskeratoosi (dyskeratosis congenita, DC) on harvinainen perinnöllinen oireyhtymä, jota aiheuttavat erilaiset mutaatiot telomeeribiologiaa säätelevissä geeneissä. Sairauden vuosittaiseksi ilmaantuvuudeksi on arvioitu 1/1 000 000. Aiheuttajamutaatioita tunnetaan tällä hetkellä yhdessätoista eri geenissä ja sairaus voi periytyä autosomeissa tai X-kromosomissa. Telomeerit ovat kromosomien päissä olevia proteiinikomplekseja, jotka suojaavat perimäainesta vaurioitumiselta. Telomeerit lyhentyvät solunjakautumisen yhteydessä, mutta telomeraasi-entsyymi hidastaa lyhentymistä lisäämällä telomeereihin toistojaksoja. Lyhyet telomeerit ovat merkki solulle ikääntymisestä, jolloin solu vetäytyy solunjakautumissyklistä. Häiriöt telomeerien pituuden ylläpitämisessä vaikuttavat erityisesti nopeasti jakautuviin soluihin. DC:n klassinen ilmiasu on mukokutaaninen triadi eli ihon retikulaarinen pigmentaatio, kynsien epämuodostumat ja suun limakalvon leukoplakia. Ihomuutosten lisäksi DC:tä sairastavilla potilailla on kohonnut riski sairastua luuytimen vajaatoimintaan sekä erilaisiin syöpiin, kuten akuuttiin myelooiseen leukemiaan tai pään ja kaulan alueen levyepiteelisyöpiin. Tutkielma käsittelee X-kromosomissa peittyvästi periytyvää DKC1-geenin mutaatiota ja sen ilmentymistä mutaation oireisissa naispuolisissa kantajissa. Naisilla toinen X-kromosomi hiljenee sikiönkehityksen aikana geeniekspression tasaamiseksi sukupuolten välillä. X-kromosomin inaktivaatio tapahtuu pääsääntöisesti sattumanvaraisesti eri kudoksissa, mutta joskus toinen alleeleista on vallitseva. Vinoutuneen X-inaktivaation on ajateltu suosivan tervettä alleelia kudoksissa. Mutanttialleelin ilmentymistä tutkittiin sekä kliinisesti että molekyylibiologisin menetelmin verisoluista ja suun limakalvonäytteistä. X-kromosomaalisesta peittyvästä periytymistavasta huolimatta kolmesta tutkitusta mutaation naispuolisesta kantajasta kaksi täytti DC:n tai DC:n kaltaisen sairauden diagnostiset kriteerit. (198)