Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Yara"

Sort by: Order: Results:

  • Huittinen, Topias (2016)
    Typpi on kasvien tärkein ravinne ja kasvinviljelyssä usein kasvua rajoittava tekijä. Kasvukauden aikaisella typpilannoituksella pyritään turvaamaan kasvuston typen saanti parhaan mahdollisen sadon saavuttamiseksi. Kasvuolosuhteet aiheuttavat haasteita lannoitukselle, koska kasvuston kunto ja typentarve saattaa vaihdella runsaasti jopa lohkon sisällä. Väärällä lannoitusmäärällä ei välttämättä saavuteta kasvuston satopotentiaalia, tai tuhlataan lannoitetta. Tutkimuksessa vertailtiin Suomen, Saksan ja Ruotsin syysvehnälohkojen (Triticum aestivum L.) vaihtelevuutta toisiinsa. Tarkoituksena oli selvittää, onko lisätyppilannoituksen avuksi kehitetyn Yara N-Sensorin käytölle paremmat perusteet Suomessa kuin Saksassa tai Ruotsissa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Yara Suomi Oy:n kanssa. Aineisto, jonka pohjalta tutkimus toteutettiin, oli viljelijöiden Yara N-Sensorin avulla tekemiä karttoja lohkojen biomassa ja typpilannoitussuosituksista. Tutkimuksen hypoteesina oli, että Suomessa erityisesti pieni lohkokoko aiheuttaa vaihtelua vehnäkasvustoihin. Tutkimuksessa vertailtiin eri maiden karttoja. Tulosten perusteella todettiin, että pienillä alle 10 hehtaarin lohkoilla hajonta vähenee lohkokoon kasvaessa. Tulosten perusteella ei kuitenkaan yksiselitteisesti pystytty vahvistamaan ennen työn aloittamista asetettua hypoteesia, vaikka Ruotsin ja Saksan suuret lannoitusmäärät kuitenkin voivat vähentää Yara N-Sensorin avulla saavutettavia hyötyjä.