Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Zedong, Mao"

Sort by: Order: Results:

  • Mailasalo, Juhani (2017)
    Tarkastelen tutkielmassani kuutta Kiinan kahdeksannen luokan historian oppikirjaa suuri harppaus -joukkokampanjan (1958–1961/1962) näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, poikkeaako suuren harppauksen käsittely ja esitys länsimaalaisesta historian tulkinnasta. Hypoteesini mukaan suurta harppausta ei juuri käsitellä Kiinan oppikirjoissa eikä puoluetta esitetä negatiivisesti. Aikaisempaa samanlaista tutkimusta ei ole tietääkseni koskaan tehty. Tutkielman teoreettisen lähtökohdan mukaan Kiina on jälkitotalitaristinen yhteiskunta, ja Kiinan kommunistinen puolue ei anna lupaa oppikirjoille esittää aikaisempien johtajien tekemiä virheitä. Tutkielmani voi auttaa ymmärtämään, millä tavalla kiinalaiset näkevät lähihistoriansa. Aineistoa analysoitiin kvalitatiivisen tutkimuksen, sisällönanalyysin ja sisällön erittelyn menetelmillä. Tutkin ensin oppikirjojen suurta harppausta käsitteleviä lukuja etsien eroja ja yhtäläisyyksiä. Keskityin tarkkailemaan erityisesti Mao Zedongin (1893–1976) roolia kampanjan aikana. Tämän jälkeen vertasin tutkimustuloksia länsimaiseen historian tulkintaan. Tutkimus osoittaa, että toisin kuin hypoteesini oletti, Kiinan oppikirjoissa on varattu usea sivu suuren harppauksen käsittelyyn. Sen esitetään aiheuttaneen Kiinalle vaikeuksia monella osa-alueella. Neljässä tutkimassani oppikirjassa kerrotaan, että suuren harppauksen takia esimerkiksi ruoan tuotanto laski. Kaikki oppikirjat jättävät kuitenkin mainitsematta suuresta harppauksesta johtuneen nälänhädän. Kirjat eivät myöskään esitä puoluetta negatiivisesti, vaan sille on annettu rooli ongelmien korjaajana ja ratkaisijana. Tutkimuksessa havaittiin, että useat oppikirjat esittävät kommunististen käytäntöjen olleen yksi ongelmien aiheuttaja. Esitän tutkielmassani, että kommunististen käytäntöjen arvosteleminen johtuu siitä, että Kiina on siirtynyt pois maolaisuudesta. Tällä tavalla se voi oikeuttaa käyttämäänsä markkinatalouden linjaa, joka poikkeaa Mao Zedongin aikaisesta. Puolue joutuu kuitenkin valtansa oikeuttaakseen peittelemään aikaisempien hallitusten tekemiä virheitä ja virheistä johtuneita seurauksia.