Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "d-äänne"

Sort by: Order: Results:

  • Haimila, Taimi (2020)
    Tämä pro gradu -työ käsittelee tilanteiden välistä ja tilanteiden sisäistä variaatiota. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa informanttina on 19-vuotias eteläkarjalainen mies. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset morfofonologiset piirteet varioivat informantin kielessä. Tavoitteena on myös selittää, mistä vaihtelu sekä erilaisten puhetilanteiden välillä että puhetilanteiden sisällä johtuu. Tutkimuksen aineistona on käytetty kolmea puoli tuntia kestävää keskusteluaineistoa. Aineistossa informantti keskustelee kahden kesken isoäitinsä aviomiehen, tyttöystävänsä sekä äitinsä kanssa. Keskustelut ovat aiheeltaan arkisia. Tutkimuksessa tarkastellaan A:n loppuheittoa inessiivissä, elatiivissa, adessiivissa ja ablatiivissa sekä se-pronominin taivutusmuodoissa, A-loppuisten vokaaliyhtymien oikenemista sanojen lopussa, d-äänteen edustusta sekä MA-infinitiivin lyhentymistä. Tarkkailun kohteena on se, kuinka paljon informantti käyttää murteellisia tai yleiskielisiä variantteja. Tutkimuksessa on hyödynnetty sosiolingvistiikkaa, variaationtutkimusta sekä vuorovaikutussosiolingvistiikkaa, ja analyysissa on otettu huomioon puhetilanne. Työssä osoitetaan, että informantti käyttää eniten yleiskielisiä variantteja keskustellessaan isoäitinsä aviomiehen kanssa. Lisäksi työssä osoitetaan, että puhetilanteiden sisällä tapahtuu vaihtelua. Informantti vaihtaa varsinkin tyttöystävänsä ja äitinsä kanssa keskustellessaan koodia. Koodia vaihtamalla informantti osoittaa ottavansa asiantuntijaroolin tai referoivansa jotakuta. Lisäksi hän tyylittelee: vaihtaessaan koodia informantti tuo keskusteluun kaikuja stereotyyppisen nuoren naisen kielestä, koulumaailman tehtävänannoista sekä teatraalisesta kielenkäytöstä. Osa variaatiosta johtuu puolestaan piirteen ympäristöstä tai lekseemikohtaisista eroista. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaiset aiempien tutkimustulosten kanssa. Kielellisiin valintoihin ja siihen, kuinka paljon yleiskieltä käytetään, vaikuttaa keskustelukumppanin tuttuus. Koodia vaihtamalla voidaan puolestaan ottaa erilaisia rooleja ja vaikuttaa siihen, miten lausuma tulkitaan.