Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "orgasmit"

Sort by: Order: Results:

  • Mäkikallio, Iida (2018)
    Tavoitteet Orgasmien kokemisen haasteet ovat toiseksi yleisin raportoitu seksuaalinen ongelma naisilla. Orgasmien kokemiseen vaikuttavista psykososiaalisista tekijöistä on kuitenkin vähä tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä naisten orgasmien kokemisen yleisyyteen, sekä selvittää minkä tekijöiden naiset itse kokevat auttaneen orgasmien kokemisessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin onko orgasmien kokemisen yleisyyden ja naisten itsearvioitujen orgasmeihin vaikuttavien tekijöiden välinen yhteys erilainen parisuhteessa kuin yksin elävillä naisilla. Menetelmät Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisella kyselyllä vuonna 2015. Kyselyyn osallistui 995 suomalaista naista. Aineiston perustarkastelun lisäksi psykososiaalisten tekijöiden suhteellista tärkeyttä erottelevina tekijöinä korkea- ja matalaorgastisten naisten välillä tutkittiin logistisella regressiolla. Tulokset ja johtopäätökset Parisuhteessa oleminen, korkea seksuaalinen minäpystysyys ja orgasmien pitäminen tärkeänä olivat yhteydessä korkeampaan orgasmien kokemisen yleisyyteen. Itsetyydytyksen yleisyydellä ei ollut yhteyttä orgasmien kokemisen yleisyyteen. Naiset itse arvioivat nautintoa ja orgasmien kokemista lisääviksi tekijöiksi useimmiten oman kehon hyväksymisen (49%) ja täyden keskittymisen rakasteluun (44%). Eniten orgasmeja estäviksi tekijöiksi naiset kokivat väsymyksen tai stressin (50%), ja vaikeuden keskittyä täysin rakasteluun (38%). Naisten itsearvioiduista orgasmien saamista auttaneista tekijöistä, itsensä ja kehonsa hyväksyminen ja täydellinen rakasteluun keskittyminen olivat yhteydessä korkeaorgastisuuteen. Sitä vastoin, kumppaniin liittyvien tekijöiden pitäminen ensisijaisina orgasmeja estävinä tekijöinä oli yhteydessä alhaisempaan orgasmifrekvenssiin. Alhaisemman orgasmifrekvenssin ja orgasmien estäväksi syyksi koetun kumppanin liian nopean laukeamisen välillä oli vahvempi yhteys parisuhteessa olevilla kuin yksinelävillä (OR 2.90, p = .02). Psykososiaaliset ja interpersoonalliset tekijät ovat keskeisiä naisten orgasmien kokemisen kannalta. Naisten oman kokemuksen mukaan orgasmien kokemista eniten auttavat tekijät ovat psykososiaalisia; oman kehon ja itsen hyväksyminen, kyky keskittyä hetkeen ja kumppaniin liittyvät tekijät. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä kattavampaa tutkimusta naisten orgasmeihin ja yleisesti seksuaaliseen nautintoon vaikuttavista psykososiaalisista tekijöistä ja niiden mekanismeista.