Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "p16 expression"

Sort by: Order: Results:

  • Keinänen, Arvi; Marinescu-Gava, Magdalena; Hagström, Jaana; Uittamo, Johanna; Marttila, Emilia; Snäll, Johanna (2018)
    Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida parodontiumin tilannetta nielurisasyöpäpotiailla ja verrata sitä muun muassa p16 statukseen. Tutkimusaineistona käytimme retrospektiivisessä tutkimuksessa Helsingin yliopistollisen sairaalan Pää- ja kaulakeskuksessa 1.1.2013–31.12.2017 hoidettuja primäärisiä nielurisasyöpäpotilaita, joilta löytyi hoitojen yhteydessä otettu Hampaiston ja leuan panoraamatomografia eli PTG-kuva. Tutkimusaineistona käytettiin Helsingin yliopistollisen sairaalan potilastietokantaa. Tutkimuksen potilaiden valintaan käytettiin ICD koodia C09. Poissulkukriteereinä olivat aikaisemmin sairastettu pään tai kaulan alueen syöpä, PTG-kuvan puuttuminen, määrittämätön p16 status, tupakointi tai alkoholin käytön historian puuttuminen, pään tai kaulan alueelle annettu sädehoito ja hampaattomuus. Prediktoreina oli marginaalisen cortexin tasaisuus, marginaalinen luukato, marginaalinen luukato ilman marginaalisen corteksin tasaisuutta sekä hampaiden lukumäärä. Parodontiumin tilannetta verrattiin p16 statukseen, ikään, sukupuoleen, tupakointiin ja alkoholin käyttöön. Tutkimuksessamme mukaan otetuista 115 potilaasta (p16-negatiivinen, n=24; p16-positiivinen, n=91), tupakointi (p<0.0001), runsas alkoholinkäyttö (p<0.0001) ja hampaiden lukumäärä (p=0.0001) assosioivat tilastollisesti merkittävästi p16 statuksen kanssa. Tupakointi (OR=7.3) ja runsas alkoholin kulutus (OR=10.1) nostivat riskiä p16-negatiiviseen syöpään. Nielurisasyöpäpotilailla oli usein parodontiittiin viittaavia radiologisia löydöksiä. Tutkimuksessamme p16-negatiivinen syöpäpotilailla oli vähemmän hampaita kuin potilailla, joilla oli p16-positiivinen syöpä. Vähäinen hampaiden määrä voi mahdollisesti viitata huonompaan suuhygienian tasoon p16-negatiivinen syöpäpotilailla. Muut parodontaalilöydökset olivat yleisiä molemmissa ryhmissä ilman tilastollista merkitsevyyttä. Runsas alkoholin käyttö ja tupakointi olivat tärkeimmät riskitekijät p16-negatiiviseen nielurisasyöpään.