Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "recovery model"

Sort by: Order: Results:

  • Ohra-aho, Sonja (2023)
    Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella sosiaalityöntekijätaustaisten psykoterapeuttien näkökulmasta Kansaneläkelaitoksen tukeman kuntoutuspsykoterapian medikalisoitunutta painotusta ja tuoda esiin sosiaalityön tuoman työkokemuksen merkitystä psykoterapeutin ammatissa toimimisessa. Valviran laillistamaksi psykoterapeutiksi opiskelu edellyttää soveltuvaa pohjakoulutusta, johon tällä hetkellä myös sosiaalityön tutkinto luetaan. Tutkielmani aineistona on seitsemän sosiaalityöntekijätaustaisen psykoterapeutin asiantuntijahaastattelua. Tutkielman teoreettinen tausta muodostuu Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin sosiaalisen konstruktionismin teoriasta sekä toipumismallista (recovery model). Aineisto on analysoitu teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla abduktiivista päättelyä hyödytäen. Keskeiset tulokset osoittivat, että kuntoutuspsykoterapiaan hakeutuminen on Suomessa pitkälti medikalisoitunut ilmiö, jonka mukaan Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan pääsee vain psykiatrin asettaman diagnoosin ja sairaaksi leimaamisen kautta. Oire- ja diagnoosikeskeisyys näkyi tutkielmani tuloksissa niin yksilö- kuin organisaatitasolla. Tulosten mukaan sosiaalityön työkokemus on psykoterapeutin työskentelyssä hyödyttänyt erityisesti ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen, palvelujärjestelmän tuntemisen, erilaisten elämänilmiöiden normalisoinnin ja verkostokeskeisyyden näkökulmista. Tutkielmani teki näkyvästi sosiaalityön koulutuksen ja työkokemuksen merkitystä kuntoutuspsykoterapeuttina työskennellessä. Lisäksi tutkielmani toi näkyväksi sosiaalityön paikkaa ja asemaa mielenterveyspalvelujen suunnittelussa sekä sosiaalityön koulutuksen merkitystä suunniteltaessa jatkossa psykoterapeuttiopintoja edeltäviä pohjakoulutusvaatimuksia.