Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "säädöskokoelmat"

Sort by: Order: Results:

  • Salminen, Aleksi (2015)
    Tämä työ käsittelee Pohjois-Amerikassa sijainneen Massachusettsin siirtokunnan lainsäädäntöä 1630- ja 1640-luvuilla. Tarkastelun alla ovat Massachusettsin varhaiset säädöskokoelmat ja yksittäiset säädösdokumentit siirtokunnan puritaanisessa viitekehyksessä. Tutkimus vertaa puritaanien teologiaa Massachusettsin lainsäädäntöön selvittääkseen ne keskeiset lain osa-alueet, joissa uskonto ja juridiikka niveltyvät yhteen. Massachusettsin siirtokunnan perustivat 1630-luvulla brittiläiset puritaanit, jotka pakenivat kotimaastaan Englannista hengellistä sortoa. Uuden-Englannin alueella sijainneessa siirtokunnassa puritaaneilla oli mahdollisuus aloittaa uusi elämä puhtaalla maaperällä, Jumalan lakia noudattavassa yhteisössä. Jean Calvinin teologiaan pohjanneen puritaanien kristinopin keskeisiä opinkappaleita olivat kongregationalistinen seurakuntamalli sekä kaksinkertaisen ennaltamääräämisopin muovaama ihmiskäsitys. Massachusettsin lainsäädäntö luovutti käytännössä kaiken julkisen vallan seurakuntien jäsenille. Vain miespuoliset seurakuntalaiset saatettiin hyväksyä siirtokunnan täysivaltaisiksi asukkaiksi, vapaiksi miehiksi, jotka saivat äänestää ja asettua ehdolle valittaessa siirtokunnan luottamushenkilöitä. Seurakuntien jäsenyys oli puolestaan avoinna vain harvoille, sillä seurakuntalaisiksi hyväksyttiin vain Jumalan pelastamaksi todetut. Laki takasi seurakunnille autonomisen aseman, mutta uusien seurakuntien perustaminen oli tarkkaan säänneltyä. Vallan jakautumisen ohella erityisesti kuolemanrangaistuksia koskevat säädökset nousevat esiin sisältäen lähes sellaisenaan Vanhasta testamentista kopioitua normiainesta. Myös perheen asema puritaaniyhteisön kivijalkana oli ilmeinen, ja laki velvoitti lapset tottelemaan vanhempiaan ja vanhemmat huolehtimaan lapsistaan. Lainsäädäntö suhtautui myös ankarasti niin aviorikokseen kuin esiaviolliseen seksiin. Tutkimus osoittaa, että vaikka puritaanien teologia läpäisi koko Massachusettsin yhteisön, vaikutti se erityisesti julkista valtaa ja asukkaiden velvollisuuksia koskevaan lainsäädäntöön. Jumalan valitut johtivat siirtokuntaa, ja loput asukkaat pyrittiin pitämään kiireisinä joutilasta mieltä alati vainoavan Saatanan torjumiseksi. Massachusettsin puritaaninen hegemonia loi lainsäädännön, joka suhtautui holhoavasti omiinsa ja torjuvasti muukalaisiin.