Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "transaktio"

Sort by: Order: Results:

  • Kivinen-Luokomaa, Salla (2015)
    Tämän tutkimuksen tarkoitus on vertailla keskitetyn ja hajautetun jakelujärjestelmän toimivuutta keskenään niin, että päästään tarkastelemaan kokonaiskustannusta ja niiden jakautumista eri osapuolten kesken. Tutkimuksessa haastateltiin kuutta henkilöä jakeluteiden erivaiheista ja eri toiminnoista. Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista, kenttähavainnoista sekä osittain tieteellisistä julkaisuista ja muusta aineistosta. Tutkimuksen yleinen viitekehys käsittelee siitä, että järjestelmien tarkoituksena on koordinoida kysyntää ja tarjontaa siten, että asiakkaiden toiveita ja tarpeita vastaavat tuotteet ja palvelut tuotetaan oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti, oikein annosteltuina ja hinnoiteltuina sekä biologis-tekniseltä laadultaan moitteettomina. Tällaiseen koordinaatioon tarvitaan logistinen järjestelmä, joka fyysisesti siirtää tuotteet oikeaan paikkaan, transaktioista, omistusoikeuksien siirroista koostuva vaihdantajärjestelmä, joka koordinoi tuotteen omistusta, sekä informaatiojärjestelmä, joka välittää informaatiota asiakkailta välikäsien kautta tuottajille sekä päinvastoin. Yleinen tapa on jakaa vaihdantatilanteeseen liittyvät asiat neljään ulottuvuuteen: ympäristön epävarmuus, tarkoitukseen sidotut investoinnit, frekvenssi ja ulkoisvaikutukset. Keskitetty ja hajautettu jakelujärjestelmä ovat toiminnallisuudeltaan hyvin erilaisia mitä tulee etenkin tehokkuuteen ja ostovoimaan. Järjestelmistä löydettiin selkeitä eroavuuksia, joiden perusteella johtopäätöksissä on kokonaiskustannuksia arvioitu.