Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "twin pregnancies"

Sort by: Order: Results:

  • Vehkanen, Minja (2022)
    Keskosuus tarkoittaa syntymää ennen raskausviikkoa 37+0, ja pikkukeskosiksi kutsutaan ennen raskausviikkoa 32+0 syntyneitä. Tämän tutkimuksen tarkoitus on vertailla keskenään ennen raskausviikkoa 32+0 syntyneitä kaksosia ja yksösiä keskenään. Tutkimuksessa on eroteltu A- kaksoset, B- kaksoset ja yksöset. Muuttujiksi on valittu yleisempiä keskosten sairastavuuksia ja vertailtu näiden esiintyvyyttä kaksosten ja yksösten välillä raskausviikkokohtaisesti. Myös kuolleisuutta vertailtiin keskosten välillä. Kyseessä on retrospektiivinen tutkimus, jossa käytettiin aineistona THL:n Pienten keskosten rekisteriä Suomessa vuosilta 2006-2017. Tiedot kirjattiin Excel -taulukoihin ja luvut muutettiin prosenttiosuuksiksi tarkastelun helpottamiseksi. Tulokset vaihtelivat muuttujien ja raskausviikkojen välillä. Kokonaisuudessaan selvää trendiä ei ollut näkyvissä kummankaan ryhmän selvästi suuremman sairastavuuden puolesta. Raskausviikoilla 25 syntyneiden kuolleisuudessa 7 vrk:n ikään mennessä oli merkitsevä ero yksösten ja kaksosten välillä. Yksösistä oli kuollut 10,4 %, kun taas A-kaksosista oli kuollut 22,2 % (p=0,04) ja B-kaksosista 27,8 % (p=0,003). Korionamnioniitti ja paineluelvytys olivat kaikilla raskausviikoilla yksösillä yleisempiä kuin kaksosilla. Syntymäpainot odotetusti kasvoivat raskausviikkojen edetessä, mutta raskausviikkoa 42+0 vastaavassa iässä paino oli suurempi niillä, jotka olivat syntyneet hyvin varhaisilla raskausviikoilla (rv 23-26). Joissain tutkimuksissa ennenaikaisesti syntyneet kaksoset pärjäävät paremmin kuin vastaavassa raskaudenkestossa syntyneet yksöset, mutta tämän tutkimuksen perusteella selvää eroa ei todettu. Tärkeä havainto oli se, että painonkehitys on kaikissa ryhmissä parempaa hyvin varhaisilla raskausviikoilla syntyneillä. Tämän tiedon johdosta myös muilla raskausviikoilla syntyneiden ravitsemukseen on syytä kiinnittää entistä tehokkaammin huomiota. Korionisiteettitietoja ei ollut vielä THL:sta saatavilla, mutta jatkotutkimuksia joissa ne on huomioitu, tarvitaan.