Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "twin pregnancy"

Sort by: Order: Results:

  • Järvelä, Josephine (2021)
    Trisomy 21 (Down syndrome) is the most common aneuploidy seen in newborns and it is associated with advanced maternal age. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies is advisable but more complex than in singletons. First trimester combined test screening is well-established and widely accepted as part of first line screening method in singletons, however, the performance of first trimester combined test in twin pregnancies has achieved less attention and only scarce data is available on its performance. The aim is to describe the performance of first trimester combined test in twin pregnancies in our Finnish cohort. This study is a retrospective cohort study of twin pregnancies registered in Helsinki University Hospital area during January 2014 – November 2017. Data was collected from Fetal Medicine Department and patient medical records. A fetus-specific risk assessment was calculated based on biochemistry in addition to nuchal translucency and maternal age. 661 twin pregnancies were included of which 174 (26.3%) were monochorionic and 487 (73.6%) dichorionic pregnancies. Six trisomy 21 cases were identified in our cohort with a pregnancy-specific prevalence of 0.6%. First trimester screening combined assessment using cut-off 1/250 for high risk achieved fetus-specific DR 83.3% (95% CI 0.36-1.0) with a FPR of 2.4%. The first trimester combined test in twin pregnancies appears to be a good screening method for detecting trisomy 21 in twin pregnancies with high detections rates and very low FPR.
  • Järvinen, Nelli (2019)
    Suomessa kaksosten synnytysten osuus on noin 1,4 % kaikista synnytyksistä. Kaksosista noin 1/3 on samanmunaisia eli identtisiä ja 2/3 erimunaisia eli epäidenttisiä. Kaksosraskauteen liittyy enemmän komplikaatioriskejä kuin yksisikiöiseen raskauteen ja tästä syystä kaksosraskauksia käynnistetään useammin ja aikaisemmilla raskausviikoilla. Vuonna 2017 Suomessa käynnistettiin 28,9 % kaikista synnytyksistä ja monisikiöraskauksista 35,0 %. Tutkimuksen aineisto koostui HYKS:n synnytyssairaaloissa vuosina 2016 - 2018 käynnistetyistä kaksosraskauksien synnytyksistä. Aineistosta suljettiin pois virheellisesti käynnistetyiksi synnytyksiksi merkityt spontaanit synnytykset, muualla kuin HYKS:n sairaaloissa synnyttäneet, kohtukuolemat sekä osakeskeytykset. Lopullinen aineisto sisälsi 153 synnyttäjää ja 306 elävänä syntynyttä lasta. Aineiston synnytyksistä enemmistö (55,0 %) käynnistettiin kohdunkaulaa mekaanisesti kypsyttämällä eli balonkimenetelmällä. Suurin osa (59,5 %) synnytyksistä käynnistettiin vain monisikiöraskauden vuoksi, seuraavaksi yleisimmät käynnistyksen syyt olivat äidin verenpaineen nousu tai raskauden ajan verenpaineoireyhtymä (11,1 %) sekä sikiön kasvuhidastumaepäily (11,1 %). Synnytyksen käynnistys aloitettiin keskimäärin raskausviikolla 38,2 (0,7 SD). Kaikista lapsista 72,2 % syntyi alateitse. A-sikiö syntyi alateitse ja B-sikiö keisarileikkauksella 13:ssa synnytyksessä. Epäonnistuneita käynnistysyrityksiä oli 10,5 %. Monokoriaalisista vastasyntyneistä suurempi osuus joutui tehohoitoon kuin dikoriaalisista vastasyntyneistä (34,0 % vs. 27,3 %). B-vastasyntyneet joutuivat A-vastasyntyneitä useammin tehohoitoon (20,3 % vs. 13,7 %). Tutkimuksemme selvitti kaksosten synnytysten käynnistysten syitä ja menetelmiä HYKS:ssa. Kaksossynnytysten käynnistäminen onnistuu ilman merkittäviä komplikaatioita. Monokoriaalisilla vastasyntyneillä ja B-vastasyntyneillä esiintyy enemmän komplikaatioita kuin dikoriaalisilla ja A-vastasyntyneillä. Kaksossynnytysten käynnistämisestä on vähän tutkittua tietoa. Systemaattinen seuranta parantaa hoidon laatua. (216 sanaa)