Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "virtuaalinen tiimi"

Sort by: Order: Results:

  • Leppäkoski, Alexander (2021)
    Tämä tutkielma on laadittu ymmärtämään ja havainnollistamaan johtajuutta osana ohjelmistokehitystä, sekä erityisesti virtuaalisen ohjelmistokehitystiimin johtamista. Tutkielmassa käydään läpi hyvän ohjelmistokehityksen johtamisen määritelmä. Tutkielman menetelminä on käytetty systemaattista kirjallisuuskatsausta aiheeseen liittyvistä teksteistä. Systemaattiset haut on tehty IEEE Xplore, ACM Digital Library ja Scopus -tietokannoista. Lisäksi systemaattista kirjallisuuskatsausta on laajennettu erikseen valituilla lähteillä. Tutkielman tuloksina tunnistettiin useita ohjelmistokehityksen haasteita niin lähityöskentelevässä ohjelmistokehitystiimissä, että virtuaalisessa ohjelmistokehitystiimissä. Tutkielma käy tunnistettuja ohjelmistokehityksen johtajan rooleja ja hyviä ominaisuuksia sekä peilaa niitä kohdattuihin haasteisiin. Tutkielmassa käydään läpi myös virtuaalisen ohjelmistokehityksen tunnuspiirteitä. Tutkielman tuloksena nähdään, että ohjelmistokehityksen johtajalla on saatavilla olemisen lisäksi oltava runsaasti tiimin rakennuksen, motivoinnin, viestinnän, vaikuttamisen ja päätöksentekokyvyn taitoja. Virtuaalisessa ohjelmistokehityksessä johtajan tärkeinä ominaisuuksina korostuvat edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi kyky koordinoida, kommunikoida, sekä olla läpinäkyvä ja yhteistyökykyinen.