Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Bacillus cereus"

Sort by: Order: Results:

  • Hämäläinen, Sanni (2019)
    Kasvavan antibioottiresistenssin vuoksi terveydenhuollossa tarvitaan uusia antibiootteja ja antibioottien apuaineita. Tästä syystä tässä työssä tutkittiin Combretaceae- ja Annonaceae-heimoihin kuuluvien tansanialaisten lääkekasvien antibakteerisia vaikutuksia. Kansanlääketieteessä näitä kasveja on perinteisesti käytetty mm. bakteerien aiheuttamien sairauksien ja oireiden hoitoon, mikä antaa viitteitä siitä, että ne sisältävät antibakteerisia yhdisteitä. Tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä löytämään raakauutteita ja neste-nesteuutolla saatuja fraktioita, joilla on mahdollisimman hyvät estovaikutukset bakteerien kasvuun. Lisäksi oli tarkoitus selvittää Annonaceae-heimon lajien sisältämiä yhdisteitä, mikä voi osaltaan auttaa löytämään uusia antibiootteja. Antibakteerisia tutkimuksia tehtiin Combretaceae- ja Annonaceae-heimoihin kuuluvien Combretum-, Terminalia-, Friesodielsia- ja Hexalobus-sukujen lajien uutteille ja fraktioille käyttäen agardiffuusio- ja mikrodiluutiomenetelmiä. Yhteensä 45 eri uutteen ja fraktion estovaikutuksia tutkittiin ruokamyrkytyksiä aiheuttavien Bacillus cereus - ja Salmonella enterica -bakteerien kasvuun. Lisäksi tutkittiin Annonaceae-heimoon kuuluvien Friesodielsia obovata - ja Hexalobus monopetalus -lajien uutteiden ja fraktioiden sisältämiä yhdisteitä käyttäen HPLC-DAD - ja UHPLC/Q-TOF-MS -menetelmiä. Tutkimustulosten perusteella useilla Combretaceae- ja Annonaceae -heimoihin kuuluvilla lajeilla on antibakteerisia vaikutuksia grampositiivista B. cereus -bakteeria vastaan, mutta ei niinkään gramnegatiivista S. enterica -bakteeria vastaan. Aiemmissakin tutkimuksissa on usein, ei kuitenkaan aina, saatu parempia estovaikutuksia grampositiivisten kuin gramnegatiivisten bakteerien kasvuun. Tässä tutkimuksessa parhaimmat tulokset (MIC = 156 µg/ml) saatiin mikrodiluutiomenetelmällä B. cereus -bakteerin kasvun estoon Combretum fragrans -lajin lehtien kuumalla Soxhlet-metanoliuutteella ja Friesodielsia obovata -lajin lehtien metanoliuutteen veteen liukenemattomalla fraktiolla. Tarvitaan kuitenkin vielä paljon lisätutkimuksia, varsinkin H. monopetalus - ja F. obovata -lajien kohdalla, jotta voidaan selvittää, voidaanko tutkituista kasviuutteista ja niiden fraktioista eristää mahdollisia uusia antibiootteja tai antibioottien apuaineita ihmisten ja eläinten infektioiden lääkintään. Annonaceae-heimon lajeista löydettiin samantapaisia yhdisteitä kuin on löydetty aiemmissa tutkimuksissa, mutta 6,8-dimetyyli-monohydroksi-pinosembriiniä karakterisoitiin ensimmäistä kertaa F. obovata -lajista. F. obovata -lajin lehdistä tunnistettiin ensimmäistä kertaa (-)-krotepoksidi ja krotepoksidin johdannaisia. Lisäksi H. monopetalus -lajin juuresta karakterisoitiin ensimmäistä kertaa 3-(2',3'-dihydroksi-3'-metyylibutyyli)-5-(3''-metyylikrotonyyli)indolia, 3-(1,3-dihydroksi-3-metyylibut-2-yyli)-6-(2-hydroksi-3-metyyli-3-butenyyli)indolia sekä heksalobiini C:tä ja D:tä.