Siirry sisältöön
Suomeksi |  På svenska |  In English

Lisätietoa julkaisusopimuksesta

Sopimuksen tyyppi

Väitöskirjan elektroninen julkistaminen E-thesis-palvelussa edellyttää tekijän ja palvelun tuottajien välistä kirjallista sopimusta. Sopimuksessa väittelijä antaa luvan teoksensa julkistamiselle palvelun internet-sivuilla. Varsinainen tekijänoikeus teokseen ei siirry vaan kyseessä on ainoastaan kirjallinen suostumus teoksen elektroniselle julkistamiselle.

Elektroninen vs. kaupallinen julkaiseminen

Julkistaminen E-thesis-palvelussa ei sinällään aseta rajoituksia teoksen julkaisemiselle kaupallisesti kustannettuna painotuotteena. Kaupallisessa julkaisemisessa tekijänoikeus siirtyy kuitenkin yleensä kustantajalle, jolloin E-thesis-palvelussa julkistetun väitöskirjan kohdalla menetellään seuraavasti:

  • Solmitaan uusi sopimus kustantajan (tekijänoikeuksien haltija) ja E-thesis-palvelun tuottajien välillä, jossa kustantaja antaa luvan teoksen julkiseksi pitämiselle elektronisessa muodossa.
  • Jos kustantaja ei anna lupaa väitöksen elektroniselle julkistamiselle E-thesis-palvelussa, katso seuraava kappale.

Artikkeliväitöskirjoista julkaistaan verkossa normaalisti ainoastaan yhteenveto-osa.

Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen mukaan väittelijällä on oikeus purkaa E-thesis-palvelun kanssa solmimansa sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin tulee huomioida, että elektronisessa muodossa julkaistava väitös korvaa ensisijaisesti yliopistojen välisen väitöskirjavaihdon. Jos väittelijä painattaa teoksestaan minimimäärän eli 30/50 kappaletta yliopiston käyttöön, tulee teoksen olla elektronisessa muodossa luettavissa ja tulostettavissa E-thesis-palvelun kautta, jotta vaihdon vastavuoroisuusehdot täyttyvät. Jos väittelijä purkaa sopimuksen väitöskirjan elektronisesta julkistamisesta alle vuoden kuluessa sopimuksen solmimisesta, on hän velvollinen toimittamaan Kansalliskirjaston käyttöön julkaisuvaihdon edellyttämät kappaleet väitöskirjastaan.