Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Dispersive liquid-liquid microextraction in the analysis of harmful organic compounds from environmental samples

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-04-09T13:59:48Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:19:37Z
dc.date.available 2013-04-09T13:59:48Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:19:37Z
dc.date.issued 2013-04-09T13:59:48Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/2492 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/2492
dc.title Dispersive liquid-liquid microextraction in the analysis of harmful organic compounds from environmental samples en
ethesis.discipline Analytical Chemistry en
ethesis.discipline Analyyttinen kemia fi
ethesis.discipline Analytisk kemi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/31006aab-9d8f-4c16-a0dc-b20067339529
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c2dd677c-da9c-4011-94b0-27b1585ac1cb
ethesis.department Kemiska institutionen sv
ethesis.department Department of Chemistry en
ethesis.department Kemian laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Johansson, Maria
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Dispersive liquid-liquid microextraction was developed in 2006 for the extraction of organic compounds from water samples. Since then, more complex matrices have been processed and the technique includes nowadays a variety of subsets. To the advantages of the technique are, for example, its rapidity, low cost and high enrichment factors. A pretreatment and analysis method was developed for the five harmful flame retardants, dechlorane plus (syn and anti) and dechloranes 602, -603 and -604 (component A) from solid environmental samples. The pretreatment method included extraction with pressurised liquid extraction and clean-up with multilayer silica and basic alumina columns. The analytes were separated and analysed with gas chromatography coupled to mass spectrometry. Electron capture negative ionisation was applied as the ionisation technique. The developed method was sensitive, resulting in acceptable recoveries and low detection limits. The chosen ionisation technique was proven to be superior over the more used electron ionisation. en
dct.abstract Dispersiv vätske-vätske mikroextraktion utvecklades år 2006 för extraktion av organiska föreningar från vattenprover, men även komplexa prover har behandlats med denna teknik. Flera underteniker har utvecklats och sannolikt kommer utvecklingen att fortsätta. Tekniken har vunnit populäritet på grund av dess enkla teori, snabbhet, förmånlighet och höga anrikningsfaktorer. En förbehandling och analysmetod utvecklades för de fem skadliga flamskyddsmedlen deklorane plus (syn och anti) och deklorane 602, 603 och 604 (komponent A). Provena förbehandlades med accelererad lösningsmedelsextraktion samt silika- och aluminakolumner. Analyterna separerades och analyserades med gaskromatografi kopplat med masspektrometri. Analyterna joniserades genom elektronkapning med syftet att skapa negativa molekylära joner. Den utvecklade metoden var känslig och resulterade i låg detektionsnivå. sv
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251594
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
DLLME_Pro_Gradu.pdf 3.089Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record