Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

FIRE 2 ja 2A – linjojen rakenteen mallintaminen seismistä attribuuttianalyysiä apuna käyttäen

Show full item record

Title: FIRE 2 ja 2A – linjojen rakenteen mallintaminen seismistä attribuuttianalyysiä apuna käyttäen
Author(s): Hellqvist, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics
Discipline: Geophysics
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Seismisiä heijastusluotausaineistoja käytetään yleisesti kuoren rakenteiden tulkinnassa. Voimakkaimpien heijastusamplitudivaihtelujen oletetaan liittyvän kuoren litologisiin muutoksiin sekä tektonisiin ja deformaatiorakenteisiin. Tässä tutkielmassa vahvistettiin seismisen attribuuttianalyysin avulla seismisen aineiston epäjatkuvia taustarakenteita, jotka usein jäävät voimakkaampien heijastuksien peittämiksi. Aineistona ovat FIRE 2 ja 2A – heijastusluotauslinjat, jotka sijaitsevat paleoproterotsooisella svekofennialaisella pääalueella. Alue on osa Etelä-Suomen kaarikompleksia, ja se antaa hyvän mahdollisuuden svekofennialaisen orogenian rakenteen tutkimiseen. Seisminen aineisto suodatettiin kaadeohjatulla mediaanisuodattimella, joka parantaa aineiston taustalla olevien heijastajien jatkuvuutta vähentämällä satunnaista kohinaa. Suodatus aloitetaan määrittelemällä tutkimusikkuna, joka sisältää useita rekisteröintejä. Fourierin muunnoksella lasketaan rekisteröinneille paikalliset kaadearvot. Kaadeohjaus seuraa seismistä tapausta rekisteröinnistä toiseen käyttäen hyväksi näitä kaadearvoja. Kaadeohjattu mediaanisuodatin poimii ikkunan sisällä olevien rekisteröintien amplitudien mediaaniarvon ja korvaa kaikki ikkunan sisälle sattuvat rekisteröinnit tällä mediaaniarvolla. Tällöin aineistosta poistuvat yksittäiset korkean amplitudin heijastajat ja taustalla olevat rakenteet korostuvat. Kaadeohjattu mediaanisuodatin paransi heijastusluotausaineistossa olevien yksityiskohtaisten rakenteiden havaittavuutta. Attribuuttianalysoitujen tulosten tulkinnassa käytettiin seismistä fasies – menetelmää. Suodatetuista sektioista tulkittiin läpikotaista S-C' – deformaatiorakennetta, joka indikoi ekstensionaalista ympäristöä. Ekstensio tulkitaan liittyvän Svekofennidien romahtamiseen.


Files in this item

Files Size Format View
Hellqvist_attribuuttianalyysi.pdf 4.436Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record