Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Älykkäät oppimisjärjestelmät tietojenkäsittelytieteen opetuksessa

Show full item record

Title: Älykkäät oppimisjärjestelmät tietojenkäsittelytieteen opetuksessa
Author(s): Heinonen, Kenny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Discipline: Computer science
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Opetuksessa käytetyt materiaalit ovat sisällöltään tyypillisesti muuttumattomia. Kirjat ja kuvat ovat esimerkkejä muuttumattomista opetusmateriaaleista. Muuttumattoman opetusmateriaalin tueksi on kehitetty älykkäitä oppimisjärjestelmiä, jotka ovat yleistyneet tietojenkäsittelytieteen opetuksessa. Älykkään oppimisjärjestelmän ominaispiirteisiin kuuluu dynaamisuus ja interaktiivisuus. Järjestelmän tarjoamien interaktiivisten mekanismien ansiosta käyttäjä voi kommunikoida järjestelmän kanssa ja oppia järjestelmän opettamaa aihetta. Oppimisjärjestelmän tarjoama sisältö ja käyttäjälle annettu palaute vaihtelee käyttäjän syötteen perusteella. Älykkäillä oppimisjärjestelmillä on useita luokituksia, joihin kuuluu niin visualisointi- ja simulointijärjestelmiä, arviointi- ja tuutorointijärjestelmiä, ohjelmointiympäristöjä ja oppimispelejä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan millaisia älykkäitä oppimisympäristöjä on olemassa ja mikä niiden käyttötarkoitus on. Järjestelmät kartoitetaan etsimällä niitä SIGCSE konferenssissa julkaistuista artikkeleista vuosilta 2009–2014. Kartoitettujen järjestelmien teknistä toteutusta tutkitaan muutamien yleisluontoisten ominaisuuksien, kuten web-pohjaisuuden, näkökulmasta. Viiden vuoden aikavälillä järjestelmät eivät ole yleisesti ottaen kehittyneet. Älykkäät oppimisjärjestelmät ovat laajasti hyödynnettyjä, mutta ne eivät kuitenkaan ole korvaamassa perinteistä lähiopetusta, vaan ne ovat tarkoitettu enimmäkseen lähiopetuksen tueksi.


Files in this item

Files Size Format View
gradu.pdf 3.992Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record