Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hakemistojen käytettävyys hajautuneen potilastiedon hallinnassa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-09-28T12:24:58Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:24:04Z
dc.date.available 2015-09-28T12:24:58Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:24:04Z
dc.date.issued 2015-09-28T12:24:58Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/5018 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/5018
dc.title Hakemistojen käytettävyys hajautuneen potilastiedon hallinnassa fi
ethesis.discipline Computer science en
ethesis.discipline Tietojenkäsittelytiede fi
ethesis.discipline Datavetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1dcabbeb-f422-4eec-aaff-bb11d7501348
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/225405e8-3362-4197-a7fd-6e7b79e52d14
ethesis.department Institutionen för datavetenskap sv
ethesis.department Department of Computer Science en
ethesis.department Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Huttunen, Janne
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tässä työssä käsitellään sähköisiä potilaskertomuksia (EHR) sekä tiedonhakua niistä hakemistoja hyödyntäen. Aluksi työssä esitellään keskeisimmät sähköisten potilaskertomusten standardit, kuten HL7 versiot 2 ja 3, CDA ja IHE XDS sekä BPPC. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan tarkemmin potilastiedon hakemistoja. Työssä tarkastellaan erityisesti IHE XDS –profiilia, joka kuvaa hakemistoon perustuvan sähköisten potilaskertomusten tiedonvälitystavan potilastietojärjestelmien välillä. ebXML:ään pohjautuvan IHE XDS:n keskeiset komponentit ovat arkisto (Document repository), asiakirjahakemisto (Document registry), asiakirjan tuottaja (Document source) ja asiakirjan käyttäjä (Document consumer). Työssä kuvataan näiden eri komponenttien tehtävät hakemistossa. Työssä kuvataan myös potilaskertomusten hakemista käyttäen IHE XDS-hakemista sekä OWL- ja SPARQL –kieleliä. Työssä esitellään myös muutamia kansallisia potilaskertomusjärjestelmiä, kuten suomen KanTa –järjestelmä sekä Hollannin ja Singaporen kansallisia potilaskertomusten arkistot sekä yleiseurooppalainen epSOS-hanke. Pohdintaosiossa arvioidaan potilaskertomusten hakemiseen käytettävissä olevien menetelmien tehokkuutta. fi
dct.subject IHE XDS
dct.subject ebXML
dct.subject EHR
dct.subject HL7
dct.subject sähköinen potilaskertomus fi
dct.subject terveydenhuolto fi
dct.subject KanTa fi
dct.subject eHealth en
dct.subject SPARQL
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251112
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Janne_Huttunen- ... n_hallinnassa-12042015.pdf 1.983Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record