Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Att höja högstadieelevers intresse för kemi med hjälp av en demonstrationsvideo

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-11-11T11:19:02Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:19:12Z
dc.date.available 2015-11-11T11:19:02Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:19:12Z
dc.date.issued 2015-11-11T11:19:02Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/5142 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/5142
dc.title Att höja högstadieelevers intresse för kemi med hjälp av en demonstrationsvideo sv
ethesis.discipline Chemistry Teacher Education en
ethesis.discipline Kemian opettajan koulutus fi
ethesis.discipline Kemilärarutbildningen sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5c9de060-c5ca-4cb6-8c4b-1380d8a5b077
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c2dd677c-da9c-4011-94b0-27b1585ac1cb
ethesis.department Kemiska institutionen sv
ethesis.department Department of Chemistry en
ethesis.department Kemian laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Sjöblom, Anna
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Intresse är en viktig förutsättning för inlärning och framtida yrkesval. I Finland är högstadieelevernas intresse för kemi skrämmande lågt. Man kan dela in intresse i situationsintresse och djupare personligt intresse. Innan man kan skapa ett personligt intresse måste ett situationsintresse först uppstå. Situationsintresset är också det som läraren kan påverka. Väl utförda demonstrationer kan påverka både elevernas intresse och inlärning positivt. Det samma gäller för undervisningsvideor. I det här arbetet har det producerats en demonstrationsvideo för att höja högstadieelevers intresse för kemi. Elevernas reaktioner på videon samt deras allmänna åsikter om videor i kemiundervisningen har undersökts kvantitativt med hjälp av en enkät. Baserat på elevernas svar kan demonstrationsvideor vara ett beaktansvärt sätt att höja högstadieelevers intresse för kemi. Det skulle dock vara bra om videorna kunde produceras med större budjet än videon i det här projektet. sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251996
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Att_hoja_hogsta ... _en_demostrationsvideo.pdf 1.231Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record