Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ihmisen vaikutus Oulujärven kasvillisuus- ja sedimentaatiohistoriaan

Show full item record

Title: Ihmisen vaikutus Oulujärven kasvillisuus- ja sedimentaatiohistoriaan
Author(s): Tuominen, Eelis
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Oulujärven alue on kehittynyt viimeisen 10500 vuoden aikana usean tekijän toimesta. Merkittävimmät tekijät ovat olleet mannerjäätikkö, altaan vesimassojen siirtyminen itään päin maankohoamisen vuoksi sekä ihmistoiminta. Ihmiset ovat varsinkin kaskeamisella ja Oulujoen padotuksella vaikuttaneet sekä Oulujärven alueen kasvillisuuteen että sedimentaatioon. Tätä tutkimusta varten kairattiin Ärjänselältä yksi sedimenttinäytesarja, jolle tehtiin hehkutushäviö- ja siitepölyanalyysit. Tämän lisäksi käytössä oli röntgenkuvia näytteestä sekä kaikuluotausprofiili näytealtaasta. Sedimenttisarja ajoitettiin lyijy- ja cesium-menetelmillä. Tutkimustulokset vahvistavat näyttöä ihmistoiminnan vaikutuksesta. Litologisen aineiston perusteella kaskeaminen on lisännyt sedimentissä kiintoaineksen määrää orgaanisen aineksen kustannuksella. Myös siitepölyanalyysissä on havaittavissa kaskeamisesta johtuva alhainen siitepölykonsentraatio. Siitepölyrekordi paljastaa Oulujoen säännöstelystä johtuvan rantojen soistumisen, mikä näkyy tiettyjen lajien runsautena pintasedimentissä.


Files in this item

Files Size Format View
ihmisen vaikuts ... edimentaatiohistoriaan.pdf 3.582Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record