Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

quantum origin of electroweak scale

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-04-15T12:53:07Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:04:01Z
dc.date.available 2016-04-15T12:53:07Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:04:01Z
dc.date.issued 2016-04-15T12:53:07Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/5428 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/5428
dc.title quantum origin of electroweak scale en
ethesis.discipline Theoretical Physics en
ethesis.discipline Teoreettinen fysiikka fi
ethesis.discipline Teoretisk fysik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/C29de80f-21cd-424a-b706-b564d642b058
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3acb09b1-e6a2-4faa-b677-1a1b03285b66
ethesis.department Institutionen för fysik sv
ethesis.department Department of Physics en
ethesis.department Fysiikan laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Haataja, Hanna
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract In this thesis we introduce the Coleman-Weinberg mechanism through sample calculations. We calculate the effective potential in the massless scalar theory and massless quantum electrodynamics. After sample calculations, we walk through simple model in which the scalar particle, that breaks the scale invariance, resides at the hidden sector. Before we go into calculations we introduce basic concepts of the quantum field theory. In that context we discuss interaction of the fields and the Feynman rules for the Feynman diagrams. Afterwards we introduce the thermal field theory and calculate the effective potential in two cases, massive scalar theory and the Standard Model without fermions. We introduce the procedure how to calculate the effective potential, which contains ring diagram contributions. Motivation for this is knowledge of that sometimes the spontaneously broken symmetries are restored in the high temperature regime. If the phase transition between broken-symmetry and full-symmetry phase is first order phase transition baryogenesis can happen. Using the methods introduced in this thesis the Standard Model extensions that contain hidden sectors can be analyzed. en
dct.abstract Pro gradu -tutkielmassa esitellään Coleman-Weinberg mekanismi kahden esimerkkilaskun kautta. Tutkielmassa lasketaan efektiivinen potentiaali massattomassa skalaariteoriassa ja massattomassa skalaarikvanttielektrodynamiikassa. Esimerkkilaskujen jälkeen esitellään yksinkertainen malli, jossa skaalainvarianssin rikkova skalaarihiukkanen kuuluu niin kutsuttuun piilotettuun sektoriin. Ennen esimerkkilaskuja esitellään kvanttikenttäteorian perusteita. Näiden yhteyessä esitellään vuorovaikuttavien kenttien käsittelyyn liittyvät Feynmanin säännöt ja Feynmanin diagrammit. Lisäksi tutkielmassa esitellään termisen kenttäteorian perusteita ja lasketaan efektiivinen potentiaali kahdessa tapauksessa: massattomassa skalaariteoriassa ja Standardimallissa. Jälkimmäisessä tapauksessa fermionien kontribuutio jätetään huomioimatta. Esityksessä keskitytään erityisesti korjaukseen, joka voidaan laskea ns. rengasdiagrammien avulla. Laskujen motivaationa on vakuumissa spontaanisti rikkoutuneiden symmetrioiden mahdollinen palautumisesta riittävän korkeassa lämpötilassa ja tästä seuraavat faasimuutokset. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi neutronitähdet ja varhainen maailmankaikkeus. Tutkielmassa tarkasteltujen menetelmien avulla voidaan analysoida piilotettuja sektoreita sisältäviä Standardimallin laajennuksia. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251951
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
quantum origin of the electroweak scale.pdf 1.313Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record