Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lammin lössi

Show full item record

Title: Lammin lössi
Author(s): Lindström, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
The aeolian silty deposits found in Lammi region are commonly known as Lammi Loess. The term is established even though there are no extensive research done with modern sedimentological methods and some of the previous research on the topic are questioning the completely aeolian nature of these deposits. The purpose of this research was to determine how silty deposits known as Lammi loess fit into the definitions of loess, what type of surface textures can be detected from the deposits grains and in what extent and manner Lammi loess occurs in the Lammi region. The loess deposits of Lammi were studied using field observations and grain size analyses. The sediments grain surface textures were analyzed using scanning electron microscope (SEM). The aim of this study was to achieve an extensive understanding of the deposits properties and occurrences in the Lammi region, and also of the typical surface textures of the grains. 18 sediment samples from ten different locations in Lammi was used as material for the study. In addition one dune sample was used as a point of comparison. The locations were situated at 117-166 m asl. (meters above sea level) and majority of them were located mainly below the highest shore of the Baltic Ice Lake (162 m asl.). Lammi loess is moderately sorted aeolian deposit, consisting mainly of coarse silt and fine sand. The deposits were formed when sediments uncovered by the drop of waterlevel in the Baltic basin were exposed to aeolian activity. The source material of these deposits are local and deposition occurred rather quickly. Lammi loess occurs as rather small and local deposits on the slopes of deltas and hills. The formations are more focused on the north-west slopes. Lammi loess has several characteristics typical for loass, but as a whole it is very individualistic formation with properties that are between loess and coversands. The Lammi loess deposits resemble loess in regards of their texture, color, porosity and skewness, but the distribution of sand sized grains matches that of coversands. Some of the studied sediments were either completely or partially deposited in water.
Lammin alueella esiintyvät, eolisiksi tulkitut, silttirikkaat kerrokset tunnetaan yleisesti Lammin lössinä. Käsite on vakiintunut, vaikka kerrostumasta ei ole kattavia tutkimuksia nykyaikaisilla sedimentologisilla menetelmillä ja osa aiheen piirissä tehdyistä aiemmista tutkimuksista kyseenalaistaa kerrostuman täysin eolista syntyperää. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Lammin lössinä tunnetut silttikerrokset sopivat lössin määritelmiin, millaisia piirteitä kerroksen rakeista voidaan havaita ja missä laajuudessa ja miten Lammin lössi esiintyy Lammin alueella. Lammin lössikerroksia tutkittiin kenttähavainnoinnin ja raekokoanalyysien avulla, sekä sedimentin rakeiden pintarakenteita analysoimalla elektronimikroskoopin (SEM) avulla. Tavoitteena oli saada kattava käsitys kerrostuman ominaisuuksista ja esiintymisestä Lammin alueella, sekä rakeille tyypillisistä piirteistä. Aineistona oli 18 sedimenttinäytettä kymmeneltä eri kohteelta Lammin alueelta, sekä vertailukohteena yksi dyyninäyte. Kohteiden korkeudet vaihtelivat 117-166 mmpy (metriä merenpinnan yläpuolella) ja suurin osa sijoittui pääasiassa Baltian jääjärven ylimmän rannan (162 mmpy) alapuolelle. Lammin lössi on kohtalaisesti lajittunut, keskimäärin karkeaa silttiä ja hienoa hiekkaa oleva eolinen kerrostuma, joka muodostui, kun Itämeren altaan vedenpinnan pudotuksen paljastamat sedimentit joutuivat eolisen aktiivisuuden piiriin. Kerrostumien lähtömateriaali on peräisin lähialueilta ja kerrostuminen tapahtui melko nopeasti. Lammin lössi esiintyy pienehköinä paikallisina kerrostumina deltojen ja mäkien rinteillä. Esiintymät ovat painottuneet hieman enemmän rinteiden luoteispuolelle. Lammin lössillä on useita lössille ominaisia piirteitä, mutta se on kokonaisuutena hyvin yksilöllinen kerrostuma, jonka ominaisuudet ovat lössien ja peittohiekkojen väliltä. Lammin lössikerrokset muistuttavat lössiä rakenteensa, värinsä, huokoisuutensa ja vinoutuneisuutensa osalta, mutta raekokojakauman hiekan osuus vastaa peittohiekkoja. Tutkimuksen kohteina olleista sedimenteistä osa on joko kokonaan tai osittain kerrostunut veteen.


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Lammin_lossi.pdf 5.181Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record