Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Observations of annual cycles of meteorological phenomena and atmospheric aerosols at Maldives

Show full item record

Title: Observations of annual cycles of meteorological phenomena and atmospheric aerosols at Maldives
Author(s): Kesti, Jutta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics
Discipline: Meteorology
Language: English
Acceptance year: 2016
Abstract:
Climate change impacts, such as floods and droughts, are a great threat to people living in South-Asia. Rainfall related to monsoon circulation is essential for people in this region, because it is the main source of fresh water. One of the major questions is how the monsoon circulation would be impacted by climate change. The interaction between atmospheric aerosols and the monsoon circulation has been studied with models, but the connections between aerosol properties and meteorological parameters in the tropics haven't been widely studied with in-situ measurements. In this study the aim is to use in-situ measurements to analyse the correlations between the properties of aerosols and meteorological parameters in Maldives. The measurements of this study were done at the Maldives Climate Observatory of Hanimaadhoo. The island is located near the west side of the southern tip of India. The location is unique and representative for as a backround site for measuring the pollution coming from the Indian subcontinent. The instruments used for the aerosol measurements were Aerodynamic Particle Sizer (APS), Differential Mobility Particle Sizer (DMPS), Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) and Sun photometer. The monsoon and Madden-Julian oscillation indices were used to analyse the aerosol properties during these phenomena. Both the wind direction and precipitation amount change between seasons. From the size distributions of aerosols could be identified that during the dry season anthropogenic fine particles were transported from over the Indian subcontinent to Maldives. During the monsoon season there could be seen the Hoppel minimum in the size distribution which indicates that marine air, consisting of natural aerosols, was passing over the Maldives. There was a small negative correlation between the number concentration of fine particles and wind speed, but not so clear correlation between the mass concentration of large particles or AOD. The effects of monsoon and Madden-Julian oscillation on aerosols and meteorological parameters were also studied. It could be observed that when both phenomena were ongoing, there were less aerosol particles in the atmosphere, but the size of aerosol particles was much larger.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten tulvat ja kuivuus, ovat suuri uhka Etelä-Aasiassa asuville ihmisille. Monsuunisateet ovat elintärkeitä kyseisellä alueella asuville ihmisille, koska ne ovat ainoa makean veden lähde. Yksi merkittävistä kysymyksistä on, kuinka monsuunikiertoliike muuttuu ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Ilmakehän aerosolien ja monsuunikiertoliikkeen vuorovaikutusta on tutkittu mallien avulla, mutta aerosolien ominaisuuksien ja meteorologisten parametrien yhteyttä tropiikissa ei ole juurikaan tarkasteltu reaaliaikaisilla mittauksilla. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia aerosolien ominaisuuksien ja meteorologisten parametrien välisiä korrelaatioita Malediiveilla. Mittaukset suoritettiin mittausasemalla Malediiveilla Hanimaadhoon saarella. Saari sijaitsee Intian niemimaan eteläkärjen länsipuolella. Sijainti on ainutlaatuinen, koska alueella mitataan Intian niemimaalta saapuvien ilmansaasteiden taustapitoisuuksia. Aerosolimittauksissa käytettiin aerodynaamista hiukkaslaskuria (APS), sähköisiä kokoluokittelijoita (DMPS ja SMPS) sekä aurinkofotometriä (Sun photometer). Monsuuni- ja Madden-Julian oskillaatio -indeksejä käytettiin, kun analysoitiin aerosolien ominaisuuksia kyseisten ilmiöiden aikana. Tuulen suunta ja sadannan määrä vaihtelevat Malediiveilla vuodenajasta riippuen. Aerosolien hiukkaskokojakaumasta nähtiin, että Malediiveille kulkeutui antropogeenisesti tuotettuja pieniä hiukkasia Intian niemimaalta kuivan kauden aikaan. Monsuunikauden aikaan hiukkaskokojakaumasta oli nähtävissä Hoppelin minimi, mikä on merkki merellisestä, luonnollisesti tuotettuja hiukkasia sisältävästä ilmamassasta. Pienten aerosolihiukkasten lukumääräpitoisuuden ja tuulen nopeuden välillä oli nähtävissä pieni negatiivinen korrelaatio. Samanlaista korrelaatiota ei ollut nähtävissä tuulen nopeuden ja suurten hiukkasten massapitoisuuden tai aerosolien optisen tiheyden välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös monsuunin ja Madden-Julian oskillaation vaikutuksia aerosolihiukkasten ominaisuuksiin. Tuloksista oli nähtävissä, että molempien ilmiöiden ollessa samanaikaisesti käynnissä ilmassa oli huomattavasti vähemmän aerosolihiukkasia, mutta niiden koko oli paljon suurempi.


Files in this item

Files Size Format View
Jutta_Kesti_gradu.pdf 999.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record