Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Changes in hind limb proportions in Quaternary large carnivores in Northern Europe

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-11-21T07:18:33Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:16:10Z
dc.date.available 2016-11-21T07:18:33Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:16:10Z
dc.date.issued 2016-11-21T07:18:33Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/5859 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/5859
dc.title Changes in hind limb proportions in Quaternary large carnivores in Northern Europe en
ethesis.discipline Geology en
ethesis.discipline Geologia fi
ethesis.discipline Geologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/53a1f507-f7e9-4c0d-8cd2-94ebc19a7174
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3d45b9d6-7f3a-4008-a01f-6f27f2263ec4
ethesis.department Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
ethesis.department Department of Geosciences and Geography en
ethesis.department Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Paasi, Teea
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract The Pleistocene (2588-11,2 ka) is known as the time of the ice age. The ice age ended at the beginning of the warm and more humid Holocene. Large carnivorous predators, which survived the transition, have adapted to the current new environments. The goal of this thesis was to compare the osteological changes in the large carnivores from the Pleistocene to present. The data consists Finnish Recent and Central European fossil carnivore carnassial teeth, the calcaneum and the femoral head. Body mass estimates and carnivory indexes were taken from the carnassial tooth, the calcaneal indices were used to determine environmental openness and femoral head measurements indicated locomotory category. The femoral head changes have not been tested on carnivores, so the applicability to carnivores was also tested. The wolf (Canis lupus), the wolverine (Gulo gulo) and the bear (Ursus arctos) are smaller Recently than in the Pleistocene. Wolf's diet has changed to more omnivorous, and changes in the calcaneum indicate more closed habitats. There are no significant intraspecific differences in Finnish carnivore populations between latitudes. The femoral head indices confirm the benefits of certain osteological traits in terrestrial animals (the wolf, the wolverine, the bear) compared to the traits of a more scansorial ambush predator, the lynx (Lynx lynx). The decline in the body masses from Pleistocene to Recent has been known previously. The changes in the body masses in Finland have not been made. The lack of intraspecific differences reflects constant environmental conditions throughout Finland. The differences between fossil and Recent wolf bring new insight on the matter. The more closed environments in Finland are reflected in the wolf, and differences in locomotion between species can be detected from the material. en
dct.abstract Pleistoseeniepookissa (2588-11,2 ka) maapallolla elettiin jääkausiaikaa. Jääkausi päättyi viimeisimpään lämpimään holoseeniepookkiin (11,2 ka-). Suurpedot, jotka selvisivät epookkien välisestä muutoksesta, ovat sopeutuneet uusiin, nykyään vallitseviin elinympäistöihin. Tämän tutkimuksen tarkoitus on vertailla suurpetojen luustollisia muutoksia populaatioiden välillä Suomessa sekä pleistoseeniepookista nykypäivään. Aineistona on nykyisten suomalaisten sekä fossiilisten keskieurooppalaisten suurpetojen raateluhampaat, kantaluut ja reisiluun pää. Raateluhampaasta tehtiin ruumiinmassa-arviot ja arvio lihan osuudesta ruokavaliossa, kantaluuta käytettiin ympäristön avoimuuden indikaattorina, ja reisiluusta arvioitiin liikkumistapaa. Reisiluun pään muutoksia ei ole aiemmin testattu petonisäkkäillä, joten tutkimuksessa kokeiltiin menetelmän soveltuvuutta näihin eläimiin. Suden (Canis lupus), ahman (Gulo gulo) ja ruskeakarhun (Ursus arctos) ruumiinmassat ovat pienentynyt pleistoseeniepookista. Suden ruokavalio on muuttunut hieman kaikkiruokaisemmaksi, ja sen kantaluun muutokset viittaavat nykyään suljetumpaan elinympäristöön. Petojen luustollisissa ominaisuuksissa ei ole lajien sisällä mainittavia eroja leveysasteiden välillä Suomessa. Reisiluun pään muodon ja liikkuvuuden mittaukset vahvistavat luustollisten sopeutumien edullisuutta terrestriaalisilla lajeilla (susi, ahma, karhu), ja tekevät eroa niiden ja enemmän puissa kiipeilevän ja yllätyshyökkäykseen perustuvan saalistajan, ilveksen (Lynx lynx), välillä. Ruumiinmassan lasku pleistoseeniepookista nykypäivään on ollut aiemmin tiedossa. Mittauksia ruumiinkoon muutoksista Suomen sisällä eri ole juurikaan tehty. Lajinsisäisten erojen vähyys heijastaa suhteellisen tasaisia olosuhteita läpi Suomen. Myös mittaukset lajinsisäisistä muutoksista ravinnonkäytössä ovat harvassa, joten työni tulokset valottavat nykyisten ja fossiilisten susien eroja. Nykyinen suljetumpi elinympäristö tulee esiin susilla ja lajien välillä on selkeästi havaittavissa erot liikkumismuodoissa. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251468
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
progradu_teeapaasi.pdf 1.711Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record