Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Idealized simulations of baroclinic waves

Show full item record

Title: Idealized simulations of baroclinic waves
Author(s): Karusto, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics
Discipline: Meteorology
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
The effect of increasing SSTs and roughness on the meridional moisture flux (MMF) and precipitationn of extratropical cyclones are studied with idealized baroclinic wave simulations. The main objective is to quantify MMF, precipitation and several other factors of extratropical cyclones as the SSTs and roughness length are increased. The simulations are done in idealized conditions with Weather Research and Forecasting (WRF) model where the surface is only water. The sensitivity studies are conducted by changing the sea surface temperature (SST) homogeneously throughout the domain and changing the surface roughness length which depends on the wind speed. Increasing SSTs caused MMF and precipitation to increase, as well as, e. g. latent heat flux (LHF) increased and minimum surface pressure decreased. On the other hand, increasing roughness length caused MMF and precipitation to decrease, additionally, LHF decreased and minimum surface pressure increased. The largest effect of SSTs and roughness had on the LHF and convective precipitation and the smallest on the minimum surface pressure.
Merenpinnan lämpötilan ja rosoisuuden vaikutus matalapaineen meridionaaliseen kosteuden vuohon (MKV) ja sateeseen tutkittiin idealisoidulla barokliinisen aallon simulaatioilla. Päätarkoituksena oli kvantifioida MKV, sade ja muita matalapaineen ominaisuuksia, kun merenpintalämpötilaa ja rososuutta kasvatetaan. Simulaatiot tehtiin ideaalisoiduissa olosuhteissa Weather Research and Forecasting (WRF) mallilla, missä pintana käytettiin vesipintaa. Tutkimukset suoritettiin muuttamalla merenpintalämpötilaa homogeenisesti koko alueelta ja pintarosoisuusparametria muutettiin niin, että se riippui tuulen nopeudesta. Nouseva merenpintalämpötila kasvatti MKV:ta ja sademääriä, sekä mm. latentin lämmön vuota (LLV), ja toisaalta pienensi pintapaineen minimiarvoja. Voimistuva rosoisuus hekensi MKV:ta ja sademääriä, sekä mm. LLV:ta, ja toisaalta suurensi pintapaineen minimiarvoja. Merenpinnanlämpötilan ja rosoisuuden suurin vaikutus oli LLV:ssä ja konvektiivisessa sateessa ja pienin pintapaineessa.


Files in this item

Files Size Format View
thesis_16012017.pdf 1.133Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record