Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Fans on the Road : Travel Preferences of Finnish Ice Hockey Supporters

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-05-29T11:26:27Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:16:12Z
dc.date.available 2017-05-29T11:26:27Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:16:12Z
dc.date.issued 2017-05-29T11:26:27Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/6055 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/6055
dc.title Fans on the Road : Travel Preferences of Finnish Ice Hockey Supporters en
ethesis.discipline Regional Studies en
ethesis.discipline Aluetiede fi
ethesis.discipline Regionvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/E14e9eed-a08b-4a09-99e1-232003ef28ab
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3d45b9d6-7f3a-4008-a01f-6f27f2263ec4
ethesis.department Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
ethesis.department Department of Geosciences and Geography en
ethesis.department Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Hård, Petri
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract The aim of this study is to find out about away trips that Finnish ice hockey supporters make within Finland. The idea is also to find out if destination cities of the trips could better benefit from traveling hockey fans. The study aims at finding the basic frame by which the fan organizations choose their destinations, the motives of those who participate and visitors' perceptions of services available at the destination ice halls. Both qualitative and quantitative methods are used. Not many earlier studies about the topic exist. Literature about sport tourism concentrates mostly on people doing the sports themselves. Academic literature about sport fans, in turn, is usually about the psychological side of fandom. Several studies of Finnish ice hockey fans exist though. Also their point of view is often psychological. Many of Finnish studies are also only thesis-level works. Because of lack of earlier research about the topic, this work can be seen as a baseline research. Fan organizations choose their travel destinations mostly based on game schedule. Trips are mainly made to games played on Saturdays. On other days of the week the destination should be within a short distance. Distance to destination isn't very important on Saturdays unless the destination is very far away. Visiting fans don't spend much time at the destination city on a regular trip. Usually the fans enter the ice hall straight after stepping out of the bus and return soon after the game. However, overnight trips might interest the fans especially if the destination is far away. Previous experience about destinations also affects the choices fan organizations make. Most important reasons for participating in a trip are especially seeing the favorite team play and supporting the team. Traveling itself as a process isn't an important factor while making the decision to travel yet there could be interest to go on overnight trips more often than fans currently do. Also company affects travel decisions as people prefer going to games with friends or acquaintances. SM-Liiga ice halls seem to have all the different service types away trippers need. There's not much demand on a variety of services as visiting fans mostly buy just drinks of food. Supply of these services is good but visitors are less happy with quality, variety and price of the products sold. An important factor for game experience are the seating arrangements at the ice hall. They were found to correlate with happiness with overall game experience. Ice halls are considered safe and security works well. All in all visiting fans are happier with the service they receive at the ice halls than with the services itself. To improve their service in the eyes of visiting fans, the hosts should pay attention to variety of food and drinks and offer visitors seats that are suitable for their needs. Host organizations and local stakeholders could benefit from offering visiting fans moderately priced packages that could include for example transportation, game ticket, a meal and accommodation or some of these services. This way they could get visitors spend more money at the destination city and at the same time income would spread to a larger number of stakeholders. en
dct.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityiskohtia SM-Liigan seurojen kannattajien vierasmatkailusta Suomen sisällä ja tutkia, voisivatko matkojen kohdekaupungit hyötyä vierasmatkailijoista nykyistä paremmin. Tutkimus pyrkii selittämään faniyhdistysten matkojen kohteiden valintaperusteet, matkalle lähtijöiden motiivit sekä vierasmatkalaisten kokemukset kohteen jäähallin palveluista. Käytössä ovat sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset metodit. Aiheesta ei ole juurikaan aiempaa tutkimusta. Urheilumatkailuun liittyvä kirjallisuus keskittyy enimmäkseen itse urheilemaan lähteviin matkailijoihin. Urheilufaneista kertova akateeminen kirjallisuus puolestaan keskittyy vahvasti faniuden psykologiseen puoleen. Jääkiekkofaneista on tehty Suomessa muutamia tutkimuksia, joista monet ovat opinnäytetyön tasoisia. Aiemman tutkimuksen vähäisyyden vuoksi tämä työ voidaan siis nähdä perustutkimuksena. Faniyhdistykset valitsevat matkakohteensa pääosin SM-Liigan otteluohjelman perusteella. Matkoja tehdään pääasiassa lauantaina pelattaviin otteluihin. Muina viikonpäivinä matkakohteen tulisi olla lyhyen matkan päässä, jotta matka järjestetään. Kohdekaupungin etäisyydellä ei ole lauantaisin suurta merkitystä, ellei matka ole todella pitkä. Yleensä vierasmatkailijat eivät vietä käytännössä lainkaan aikaa kohdekaupungissa, vaan menevät suoraan bussista otteluun ja poistuvat takaisin bussiin pian ottelun jälkeen. Yön yli kestävät matkat olisivat kuitenkin kiinnostavia, etenkin, jos ne suuntautuvat pois lähialueelta. Myös aiemmat kokemukset kohteesta vaikuttavat matkakohteen valintaan. Matkalle lähdetään ennen kaikkea seuraamaan suosikkijoukkueen edesottamuksia sekä kannustamaan suosikkijoukkuetta. Itse matkustus ei sinänsä ole tärkeä tekijä lähtöpäätöstä tehtäessä, joskin mielenkiintoa nykyistä useammille yön yli kestäville matkoille saattaisi olla. Myös matkaseuralla on jonkin verran vaikutusta lähtöpäätökseen – matkaan on mukava lähteä ystävien tai tuttujen kanssa. SM-Liigan jäähalleista löytyy pääasiassa kaikki erityyppiset palvelut, joita vierasfanit kaipaavat. Tarvetta kovin monipuoliselle tarjonnalle ei edes ole, sillä enimmäkseen vieraskannattajat käyttävät vain juoma- ja ruokapalveluita. Näiden osalta tarjonta on määrällisesti kohdallaan, mutta laatuun, ruoan monipuolisuuteen ja hintaan ollaan vähemmän tyytyväisiä. Tärkeä asia ottelukokemuksen kannalta on vierashallin katsomojärjestelyt, joiden huomattiin korreloivan vierailijoiden tyytyväisyyteen ottelutapahtumaan. Jäähalleja pidetään turvallisina ja järjestyksenvalvontaa asiallisena. Kaiken kaikkiaan vieraskannattajat ovat tyytyväisempiä hallilla saamaansa palveluun kuin itse jäähallin palveluihin. Parantaakseen palveluitaan vieraskannattajien näkökulmasta ottelun järjestäjien tulisi kiinnittää huomiota ruoan ja juoman monipuoliseen tarjontaan sekä tarjota vieraskannattajille heidän tarkoitukseensa sopivat katsomopaikat. Seurojen ja paikallisten toimijoiden saattaisi kannattaa tarjota vieraileville faniryhmille edullisia matkapaketteja, jotka sisältäisivät esimerkiksi kuljetuksen, ottelulipun, aterian ja majoituksen tai joitakin näistä. Näin vierasmatkailijat kuluttaisivat kohdekaupungissa enemmän rahaa, joka samalla jakautuisi nykyistä useammalle palveluntarjoajalle. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112252330
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
GraduHard.pdf 2.171Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record