Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

137Cs-ajoitusmenetelmän tarkkuus ja luotettavuus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-06-15T07:29:25Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:16:27Z
dc.date.available 2017-06-15T07:29:25Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:16:27Z
dc.date.issued 2017-06-15T07:29:25Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/6101 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/6101
dc.title 137Cs-ajoitusmenetelmän tarkkuus ja luotettavuus fi
ethesis.discipline Geology en
ethesis.discipline Geologia fi
ethesis.discipline Geologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/53a1f507-f7e9-4c0d-8cd2-94ebc19a7174
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3d45b9d6-7f3a-4008-a01f-6f27f2263ec4
ethesis.department Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
ethesis.department Department of Geosciences and Geography en
ethesis.department Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Jousi, Netta
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract 137Cs is an artificial isotope generated by fission reactions, whose deposition times are well known both globally and locally. The 137Cs dating method measures the 137Cs activity in sediment layers from different depths, and by utilizing knowledge of the deposition moment dating accuracy can be up to one year. The prerequisites of the dating method are not only the knowledge of precise moments of deposition, but also calm sedimentation and understanding of the sediment disturbances. The best destinations for using the 137Cs dating method are deep basin sediments, where bioturbation is very low and sedimentation is calm. This study looked at the accuracy and reliability of the 137Cs dating of the bottom sediment from five different lakes. There were clear annual varves in four out of five lakes, so the sediment was not mixed and mechanical movements of 137Cs had not occurred. The most significant fall-off affecting Finland in 1986 was the Chernobyl nuclear accident and when analyzing sediment samples in 1986, it could even be traced back to a single varve. Another significant 137Cs fall-off has been the nuclear tests of the 1950s to 1960s. The 137Cs peak of these events was almost invisible compared to the 137Cs activity of 1986. Regardless of the limnological features of the lake, 1986 had also migrated downward in the analysis results. The more porous sediment was, the stronger the spread had occurred. According to the results of this study the 137Cs dating method is still usable, especially in Finland at the time of the Chernobyl nuclear accident of 1986. From 1950 to 1960, the time of nuclear testing, this method is far more uncertain in Finland, although the marker horizon is more globally distinguishable. However, downward migration of 137Cs was clearly evident even in a calm sedimentation environment, which is a major hindrance to the method. Chemical follow-up studies would be useful to clarify the causes of migration. en
dct.abstract 137Cs on keinotekoinen fissioreaktioissa syntyvä isotooppi, jonka laskeumahetket ovat tunnettuja sekä globaalisti että paikallisesti. 137Cs-ajoitusmenetelmässä mitataan sedimenttinäytteessä oleva 137Cs-aktiivisuus eri syvyyksiltä ja hyödyntäen tietämystä laskeumahetkistä voidaan ajoitus tehdä jopa vuoden tarkkuudelle. Ajoitusmenetelmän lähtökohtia ovat tarkkojen laskeumahetkien tietämisen lisäksi sedimentin häiriöttömyys ja rauhallinen sedimentaatio. Parhaimpia kohteita 137Cs-ajoitusmenetelmän käytölle ovat järvien syvänteet, joissa bioturbaatio on hyvin vähistä ja sedimentaatio rauhallista. Työssä tutkittiin viiden erilaisen järven pohjasedimentin 137Cs-ajoittamisen tarkkuutta ja luotettavuutta. Järvisedimenteistä neljässä viidestä oli havaittavissa selkeitä vuosilustoja, joten sedimentti ei ole sekoittunut ja mekaanista 137Cs:n liikkumista ei ole tapahtunut. Suomeen vaikuttanut merkittävin laskeumahetki on 1986 tapahtunut Tshernobylin ydinonnettomuus ja sedimenttinäytteitä analysoitaessa vuosi 1986 voitiin jäljittää jopa lustotasolle. Toinen merkittävä 137Cs:n laskeuma-ajankohta on ollut 1950 - 1960 -lukujen ydinkokeet. Näiden 137Cs-aktiivisuuden piikki oli lähes näkymätön vuoden 1986 137Cs-aktiivisuuteen verrattuna. Riippumatta järven limnologisista piirteistä oli analyysituloksissa vuoden 1986 piikki levinnyt myös alaspäin. Mitä huokoisempaa sedimentti oli sitä voimakkaampaa leviämistä oli tapahtunut. Tulosten mukaan 137Cs-ajoitusmenetelmä on edelleen käyttökelpoinen varsinkin Suomessa vuoden 1986 Tshernobylin ydinonnettomuuden ajankohtaa käyttäen. 1950 - 1960 ydinkokeiden ajankohta on huomattavasti epävarmempi, vaikkakin laskeuma on tasaisempi globaalisti. 137Cs:n migraatiota alaspäin oli selkeästi havaittavissa jopa rauhallisessa sedimentaatioympäristössä. Mahdolliset kemialliset jatkotutkimukset toivottavasti selventävät migraation syitä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251599
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
NJ gradu 0617.pdf 2.233Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record