Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Determination of cloud top heights with remote sensing methods

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:55:42Z und
dc.date.accessioned 2017-11-06T11:09:06Z
dc.date.available 2010-11-25T11:55:42Z und
dc.date.available 2017-11-06T11:09:06Z
dc.date.issued 2004-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/21010
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Determination of cloud top heights with remote sensing methods en
ethesis.discipline Meteorology en
ethesis.discipline Meteorologia fi
ethesis.discipline Meteorologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/C435e734-91f7-48bf-a255-e9d6101e7fca
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/96bedd5d-c69f-4a49-bba7-44112e51da59
ethesis.department Institutionen för fysikaliska vetenskaper sv
ethesis.department Department of Physical Sciences en
ethesis.department Fysikaalisten tieteiden laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Joro, Sauli
dct.issued 2004
dct.language.ISO639-2 eng
dct.subject cloud top en
dct.subject cloud top height en
dct.subject cloud top temperature en
dct.subject satellite en
dct.subject radar en
dct.subject remote sensing en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20041325
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
determin.pdf 4.620Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record